Naar inhoud

Infomagazine Hier Hoeilaart

Logo Hier Hoeilaart

 
Het gemeentelijk informatieblad 'Hier Hoeilaart' verschijnt 11 maal per jaar. Elk nummer beslaat een bepaalde maand, behalve het zomernummer dat over twee maanden gaat (juli en augustus). Het magazine wordt op de laatste werkdag van de voorafgaande maand gratis in alle bussen van de gemeente verspreid.
 
Bij dringende en/of specifieke mededelingen (bv. bezuinigen op het waterverbruik, geplande werken, verkeersproblematiek ...) wordt soms een extra foldertje uitgegeven. Om dezelfde reden kunnen in bepaalde wijken of straten ook bewonersbrieven worden verspreid. 

 

Activiteiten van verenigingen

 
Verenigingen die aangesloten zijn bij een erkende raad, de raden zelf, initiatieven voor een goed doel, ... die een bepaalde activiteit organiseren die voor iedereen openstaat, kunnen van het gemeentelijk infoblad Hier Hoeilaart en/of van het elektronisch informatiebord ('lichtkrant') op het Gemeenteplein gebruik maken om dat aan te kondigen. Dit geldt evenwel niet voor eetfestijnen, tenzij de opbrengst ervan naar een goed doel gaat.
 
Teksten, gegevens, fotomateriaal, ... dienen ten laatste op de 5de werkdag van de voorafgaande maand binnengeleverd te worden bij de communicatiedienst, die belast is met de volledige redactie van het infoblad. 
Dit kan ook via één van de activiteitenmeldingsformulieren, terug te vinden bij het E-loket in het menu bovenaan de site. 

 

Overzicht:

Praktisch

Communicatiedienst
Jan van Ruusbroecpark z/n
1560 Hoeilaart
Tel:  02 658 28 48
Fax:  02 658 28 44
E-mail

Openingsuren

DagOpeningsuren
Maandag
 
08.15 - 12.00
13.15 - 16.00
Dinsdag
 
08.15 - 12.00
13.15 - 16.00
Woensdag
 
08.15 - 12.00
13.15 - 16.00
Donderdag
 
(na afspraak
08.15 - 12.00
13.15 - 16.00
16.00 - 19.30)
Vrijdag
 
08.15 - 12.00
13.15 - 16.00