Openbaar onderzoek over de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Met de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wil Hoeilaart 17 hectare woonuitbreidingsgebied teruggeven aan de natuur. De gemeenteraad stelde op 14 december 2020 de aanpassingen voorlopig vast. Van 11 januari tot 11 april 2021 loopt het openbaar onderzoek en kan iedereen het dossier inkijken en zijn mening geven.

Openbaar onderzoek

Van 11 januari tot en met 11 april 2021 heb je drie maanden de tijd om het plan in te kijken en eventuele suggesties, opmerkingen en bezwaren over te maken.

Suggesties, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 11 april 2021 ingediend worden bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), per beveiligde zending (p/a Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart) of via e-mail naar grs@hoeilaart.be.

Het plan kan na afspraak ook ingekeken worden bij de dienst Omgeving (tel. 02 658 28 71).

Verdere planning na openbaar onderzoek

April-juni 2021

  • de Gecoro behandelt de ingediende adviezen en bezwaren
  • de definitieve vaststelling door de gemeenteraad wordt voorbereid

Juni-december 2021

  • definitieve vaststelling door de gemeenteraad
  • goedkeuring door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad

Bespreking door de Gecoro

Op 25 juni 2020 besprak de Gecoro de gedeeltelijke herziening van het GRS. Klik hier voor het verslag van deze bespreking.

De aanpassingen in een notendop

Met het Zoniënwoud is meer dan de helft van de oppervlakte van Hoeilaart groen, maar ook in het centrum en de woonwijken zijn nog heel wat groene zones. Een deel daarvan is echter sinds 1984 ingekleurd als woonuitbreidingsgebied, wat betekent dat ze op termijn kunnen bebouwd worden. Deze potentiële woongebieden, samen goed voor zo’n 35 voetbalvelden, wil het bestuur met het aangepaste plan definitief teruggeven aan de natuur in de vorm van open ruimte.
Volgens prognoses van de Vlaamse overheid zal Hoeilaart binnen vijftien jaar 1700 extra inwoners tellen, waardoor er zowat 700 nieuwe woningen nodig zijn. In de kern is nog ruimte voor een 300-tal woningen. Daarnaast wil het bestuur interessante gebieden die nauw aansluiten bij die kern, verder verdichten. Op die manier zullen er meer woningen kunnen komen op de woonassen naar de treinstations van Hoeilaart en Groenendaal.
Om jonge mensen in de gemeente te houden, denkt het lokaal bestuur aan co-housing en tiny houses in de kern.

Online infovergadering

Op 23 februari 2021, van 19 tot 21 uur, werd een online informatie- en inspraakvergadering georganiseerd. Ongeveer 110 mensen namen aan deze Teams-vergadering deel. De presentaties die je op deze pagina kan bekijken, werden niet herhaald.  Ann Lambrechts (Studiebureau D+A), de burgemeester en de dienst Omgeving beantwoorden en verduidelijkten de vragen van de deelnemers en luisterden naar hun opmerkingen en suggesties.

Contact en openingsuren

Dienst Omgeving
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 71
E-mailadres: 
omgeving [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Ook telefonisch is de dienst enkel te bereiken tussen 8.15 en 12 uur. 's Namiddags wordt er verder gewerkt achter gesloten deuren. Afspraak met de omgevingsambtenaar mogelijk op donderdagen (9.30-15 uur). Telefonisch of per mail aan te vragen.

Alle openingsuren

Vertel het verder