Aanvraag impulssubsidie verenigingen en adviesraden

Het huidige subsidiereglement voor cultuurprojecten (GR 02/07/2012) wordt tijdelijk uitgebreid voor alle verenigingen en adviesraden die voldoen aan de basisvoorwaarden van het reglement ter ondersteuning van verenigingen en adviesraden naar aanleiding van de coronacrisis en voor de periode van 01/09/2020 tot en met 31/12/2021.

Deze impulssubsidie heeft betrekking op alle gemeenschapsvormende activiteiten en projecten die in die periode georganiseerd worden.

De activiteit of het evenement wordt georganiseerd tussen 01/09/2020 en 31/08/2021 in het kader van de reguliere werking van de vereniging of adviesraad of is er een uitbreiding van. Eén initiatief kan over meerdere dagen gespreid plaatsvinden.

In geval van akkoord van het college van burgemeester en schepenen wordt een initiatief gesubsidieerd en ondersteund met:

  • Een tussenkomst bepaald op basis van het geraamd verlies met een maximum van 1500 euro en zonder het verlies te boven te gaan.
  • Logistieke steun door het ter beschikking stellen van infrastructuur en materiaal.

Na afloop dient de organisator binnen de maand een afrekening, vergezeld van bewijsstukken van inkomsten en uitgaven, in zodat de uiteindelijke subsidie bepaald en uitbetaald kan worden (zonder het eventuele verlies te overschrijden).

Een impulssubsidie aanvragen kan via onderstaand formulier.

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor het beoogde doel. Meer info vind je in onze privacyverklaring.

Velden met een * zijn verplicht.

Gegevens contactpersoon

Gegevens activiteit