Adviesraden

Cultuurraad

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en verslagen.

Sportraad

Leden, statuten en verslagen.

Seniorenraad

Leden, statuten en verslagen.

Jeugdraad

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en verslagen.

Bibraad

Leden, huishoudelijk reglement en verslagen.

Milieuraad

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en verslagen.

Mobiliteitsraad

Hier komen de verslagen en de samenstelling van de nieuwe Mobiliteitsraad.

Raad voor lokale economie (RLE)

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en verslagen.

Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

Leden, statuten, Handvest, verslagen van de vergaderingen, jaarverslagen, toelagen voor verenigingen, partnerorganisaties en jongeren.

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en agenda's.

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Leden, statuten en verslagen.

Raad van beheer jeugdwerkinfrastructuur

Leden, beheersreglement en verslagen.