Adviesraden

Cultuurraad

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en verslagen.

Sportraad

Leden, statuten, agenda's en verslagen.

Seniorenraad

Leden, statuten, agenda's en verslagen.

Jeugdraad

Leden, statuten, huishoudelijk reglement, agenda's en verslagen.

Milieuraad

Leden, statuten, huishoudelijk reglement, agenda's en verslagen.

Raad voor lokale economie (RLE)

Leden, statuten, huishoudelijk reglement, agenda's en verslagen.

Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

Leden, statuten, Handvest, agenda's, verslagen, jaarverslagen, toelagen voor verenigingen, partnerorganisaties en jongeren.

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en agenda's.

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Leden, statuten, agenda's en verslagen.

Raad van beheer jeugdwerkinfrastructuur

Leden, beheersreglement, agenda's en verslagen.

Raad van beheer GC Felix Sohie

Leden, organiek reglement en verslagen.