Adviesraden

Bibraad

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en verslagen.

Cultuurraad

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en verslagen.

Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

Leden, statuten, Handvest, verslagen van de vergaderingen, jaarverslagen, toelagen voor verenigingen, partnerorganisaties en jongeren.

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en agenda's.

Jeugdraad

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en verslagen.

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en verslagen.

Milieuraad

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en verslagen.

Mobiliteitsraad

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en verslagen.

Raad voor lokale economie (RLE)

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en verslagen.

Seniorenraad

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en verslagen.

Sportraad

Leden, statuten en verslagen.

Raad van beheer jeugdwerkinfrastructuur

Leden, beheersreglement en verslagen.