Adviesraden

Cultuurraad

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en verslagen.

Sportraad

Leden, statuten en verslagen.

Seniorenraad

Leden, statuten en verslagen.

Jeugdraad

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en verslagen.

Bibraad

Leden, huishoudelijk reglement en verslagen.

Milieuraad

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en verslagen.

Raad voor lokale economie (RLE)

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en verslagen.

Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

Leden, statuten, Handvest, verslagen van de vergaderingen, jaarverslagen, toelagen voor verenigingen, partnerorganisaties en jongeren.

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)

Leden, statuten, huishoudelijk reglement en agenda's.

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Leden, statuten en verslagen.

Raad van beheer jeugdwerkinfrastructuur

Leden, beheersreglement en verslagen.

Raad van beheer GC Felix Sohie

Leden, organiek reglement en verslagen.