Afgifte van milieuvergunningen, belasting

Wat?

De gemeente heft een belasting op milieuvergunningsaanvragen en meldingen voor het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen.

Bedragen

  • Voor een vergunning klasse 1, onderworpen aan een milieu-effectrapport en/of een veiligheidsrapport: 1240 euro per inrichting.
  • Voor een vergunning klasse 1: 992 euro per inrichting.
  • Voor een vergunning klasse 2: 62 euro per inrichting.
  • Voor een melding (klasse 3): 6,20 euro.

De belasting is slechts voor 50 % verschuldigd indien de vergunning wordt geweigerd.

Hoe betalen?

Je ontvangt een aanslagbiljet van de gemeente. Betalen kan per overschrijving of contant bij de financieel beheerder. Te betalen binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Het volledige belastingreglement kan hier gedownload en geraadpleegd worden.

Contact en openingsuren

Financiële dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 60
E-mailadres: 
financien [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren