Afschrift van een echtscheidingsakte

Wat?

Een echtscheidingsakte is een akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van een echtscheiding. Een afschrift van een echtscheidingsakte is een kopie van die akte. Je kan dat voor sommige formaliteiten nodig hebben. Voor oude akten van voor 1900, moet je in het archief van de Heemkundige Kring zijn.

Wie mag het aanvragen?

  • Akten ouder dan 100 jaar: iedereen.
  • Akten tot 100 jaar oud: jijzelf, bloedverwanten in opgaande en dalende lijn, je echtgen(o)te of overlevende echtgeno(o)te, erfgenamen, je wettelijk vertegenwoordiger (ouder, voogd, ...).

Voorwaarde

Je bent gehuwd in Hoeilaart: dan werd de echtscheiding ook hier ingeschreven.

Hoe aanvragen? Hoe bekomen?

  • Aan het loket van de dienst Burgerzaken. Breng je identiteitskaart mee. Je krijgt het afschrift onmiddellijk.
  • Schriftelijk of per mail  t.a.v. de dienst Burgerzaken. Vermeld je rijksregisternummer. Het afschrift wordt met de post opgestuurd.
  • Hier online aanvragen. Het afschrift wordt met de post opgestuurd.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Extra

Ook iedereen die een wettelijk belang kan aantonen om je echtscheidingsakte te verkrijgen: notarissen, advocaten, andere openbare besturen of diensten, ... kunnen jouw echtscheidingsakte akte aanvragen. Zij doen dit schriftelijk of via mail, met vermelding van de reden.

Contact en openingsuren

Dienst Burgerzaken
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 50
E-mailadres: 
burgerzaken [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00 en van 16:00 tot 19:30
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren