Afschrift van een huwelijksakte

Wat?

Een huwelijksakte is een akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van een huwelijk. Een afschrift van een huwelijksakte is een kopie van die akte. Je kan dat voor sommige formaliteiten nodig hebben. Voor oude akten van voor 1900, moet je in het archief van de Heemkundige Kring zijn.

Wie mag het aanvragen?

  • Akten ouder dan 100 jaar: iedereen.
  • Akten tot 100 jaar oud: jijzelf, bloedverwanten in opgaande en dalende lijn, je echtgeno(o)t(e) of overlevende echtgeno(o)t(e), erfgenamen, je wettelijke vertegenwoordiger.

Voorwaarde

Het huwelijk vond plaats in Hoeilaart.

Hoe aanvragen? Hoe bekomen?

  • Aan het loket van de dienst Burgerzaken. Breng je identiteitskaart mee. Je krijgt het afschrift onmiddellijk.
  • Schriftelijk of per mail  t.a.v. de dienst Burgerzaken. Vermeld je rijksregisternummer. Het afschrift wordt met de post opgestuurd.
  • Hier online aanvragen. Het afschrift wordt met de post opgestuurd.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Extra

Voor akten

Ook iedereen die een wettelijk belang kan aantonen om je huwelijksakte te verkrijgen: notarissen, advocaten, andere openbare besturen of diensten, ... kunnen jouw huwelijksakte aanvragen. Zij doen dit schriftelijk of via mail, met vermelding van de reden.

Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag open van 8:15 tot 12:00