Belasting op omgevingsvergunningen voor hinderlijke inrichtingen en activiteiten

Wat?

De gemeente heft een belasting op meldingen en vergunningsaanvragen voor het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen of activiteiten.

Bedragen

Bedragen per inrichting of activiteit:

  • voor inrichtingen of activiteiten van klasse 1 en onderworpen aan een milieu-effectrapport en/of een veiligheidsrapport: 1240 euro;
  • voor inrichtingen of activiteiten van klasse 1: 992 euro;
  • voor inrichtingen of activiteiten van klasse 2: 62 euro;
  • voor inrichtingen of activiteiten van klasse 3: 6,20 euro (melding).

De belasting is slechts voor 50 % verschuldigd indien de vergunning wordt geweigerd.

Hoe betalen?

Je ontvangt een aanslagbiljet van de gemeente. Betalen kan per overschrijving of contant bij de financieel beheerder. Te betalen binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Het belastingreglement kan hier gedownload en geraadpleegd worden.

Contact en openingsuren

Financiële dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 60
E-mailadres: 
financien [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren