Bouw- en renovatiepremie

Aanvragen voor deze premie kunnen nog tot en met 29 februari ingediend worden. De facturen en betalingsbewijzen moeten bijgevoegd worden. De facturen mogen niet ouder zijn dan twee jaar. Enkel volledige aanvragen zullen behandeld worden.

Wat?

De gemeente moedigt met deze premie de bouw en renovatie van energiezuinige woningen en appartementen aan, om zo de doelstellingen van het gemeentelijk Klimaatactieplan te halen. Wie de renovatiewerken uitvoert op basis van een energiescan, kan bovendien op extra steun rekenen. De premie mag gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies.

Voor wie?

Voor bouwheren/eigenaars van gebouwen die wettelijk vergund werden en volledig gelegen zijn op het grondgebied van Hoeilaart.

Bedragen en voorwaarden

De premie voor een nieuwbouwwoning varieert van 1000 tot 3000 euro, naargelang het gaat om een woning waarvan het e-peil kleiner of gelijk is aan 35, een bijna-energieneutrale woning, een passiefhuis of een nulenergiewoning. Voor nieuwbouwappartementen varieert de premie van 750 tot 2250 euro.

De premie voor energiebesparende ingrepen bij renovatie bedraagt 10 % met een maximum van 500 euro. Om in aanmerking te komen moet de totaalsom van de investeringen hoger liggen dan 3000 euro, inclusief btw. De premie kan aangevraagd worden voor:

 • Het plaatsen van hoogrendementsbeglazing (met een maximale U-waarde conform de voorwaarden van netbeheerder Fluvius). Een veranda komt niet in aanmerking.
 • Het vervangen van een oud verwarmingssysteem door een condensatieketel.
 • Het plaatsen van een warmtepomp. Een warmtepomp voor een zwembad komt niet in aanmerking.
 • Het isoleren van dak en/of zoldervloer (met minimale R-waarde conform de voorwaarden van netbeheerder Fluvius).
 • Het isoleren van muren (met minimale R-waarde conform de voorwaarden van netbeheerder Fluvius).
 • Het isoleren van vloeren (met minimale R-waarde conform de voorwaarden van netbeheerder Fluvius).
 • Het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen.
 • Het plaatsen van een zonneboiler.
 • Het aanleggen van een groendak.

De premie kan meermaals en voor alle verschillende investeringen afzonderlijk aangevraagd worden.

Wanneer je voorafgaand aan de werken (tot 5 jaar ervoor) door een energiedeskundige een energiescan liet uitvoeren en de investeringen gebeuren op basis van de aanbevelingen van die scan, kan je (eenmaal per adres) een extra premie krijgen van 200 euro, waardoor je een deel van de uitgave die je hiervoor deed kan recupereren.(*)

Hoe aanvragen?

 • De premie kan aangevraagd worden door middel van het aanvraagformulier dat je hier kan downloaden. De aanvraag mag ingediend worden na afloop van de werken. Vergeet de gevraagde documenten niet bij te voegen! De facturen mogen niet ouder zijn dan twee jaar.
 • Het college neemt een beslissing over de uitbetaling (akkoord, weigering of uitstel indien de aanvraag niet volledig is).
 • De premie wordt binnen de 3 maanden na het indienen van de (volledige) aanvraag uitbetaald.

Het volledige premiereglement kan je hier downloaden en raadplegen.

Opheffing premiereglement.

(*) Dit geldt niet voor energieaudits of scans die aangevraagd werden in het kader van de campagne Klimaatmobiel en op die manier door de gemeente gesubsidieerd worden.

Contact en openingsuren

Dienst Omgeving
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 71
E-mailadres: 
omgeving [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 5 april achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak enkel terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68).