Bouwen en wonen

Nutsleidingen

Drinkwater, gas, elektriciteit, telefonie, internet. Aansluiten, melden van verhuis, signaleren van problemen, ...

Ruimtelijke plannen

Algemeen plan van aanleg, BPA's, ruimtelijk structuurplan en RUP's.