Bouwlijn en rooilijn

Controle bouwlijn

De bouwlijn is de lijn waar je volgens de stedenbouwkundige vergunning mag beginnen bouwen. Bij de stedenbouwkundige vergunning ('bouwvergunning') steekt een formulier waarmee je de gemeente op de hoogte moet brengen van de aanvangsdatum van de bouw- of verbouwingswerken. Wanneer de inplanting van het gebouw werd uitgezet, komt een personeelslid van de gemeente ter plaatse de bouwlijn controleren.

Controle rooilijn

Voor het plaatsen van een afsluiting aan de straatzijde van een perceel moet je vooraf bij het college van burgemeester en schepenen de rooilijn (d.i. de grenslijn van je perceel met de openbare weg) aanvragen.

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 19 april achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak enkel terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68).