Bouwlijn en rooilijn

Controle bouwlijn

De bouwlijn is de lijn waar je volgens de stedenbouwkundige vergunning mag beginnen bouwen. Bij de stedenbouwkundige vergunning ('bouwvergunning') steekt een formulier waarmee je de gemeente op de hoogte moet brengen van de aanvangsdatum van de bouw- of verbouwingswerken. Wanneer de inplanting van het gebouw werd uitgezet, komt een personeelslid van de gemeente ter plaatse de bouwlijn controleren.

Controle rooilijn

Voor het plaatsen van een afsluiting aan de straatzijde van een perceel moet je vooraf bij het college van burgemeester en schepenen de rooilijn (d.i. de grenslijn van je perceel met de openbare weg) aanvragen.

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren