Braderieën en occasionele kramen

Wat?

Het is mogelijk om bij occasionele gelegenheden, zoals braderieën of Meifeesten, een (commerciële of niet-commerciële) verkoopstand op het openbaar domein op te stellen. Het openbaar domein is de gemeenschappelijke ruimte, die niet in privébezit is maar waarvoor 'de gemeenschap' (overheid) verantwoordelijk is: voetpaden, straten, pleinen, plantsoenen, parkeerplaatsen, ...
Voor standplaatsen op het Druivenfestival (jaarmarkt, rommelmarkt, in de straten) zijn specifieke afspraken van kracht.

Voorwaarden

Je dient je te houden aan de regels van het politiereglement (art. 207-212).

Hoe aanvragen?

  • Een standplaats dien je aan te vragen met het daartoe bestemde formulier dat je hier kan downloaden en uitprinten.
  • De dienst Lokale Economie is belast met het beheer van de verkoopstanden. Deze dienst zal je aanvraag aan het college voorleggen en je op de hoogte brengen van de beslissing en de voorwaarden met jou bespreken.

Hoeveel kost het?

De prijs werd opgenomen in het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein:  2 euro per strekkende meter voor een dag of gedeelte ervan, met als minimumforfait 13 euro.
Verkoopstanden zonder handelskarakter met een uitsluitend menslievend doel, uitgebaat door particulieren of verenigingen zonder winstoogmerk, zijn vrijgesteld.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren