Braderieën en occasionele kramen

Wat?

Het is mogelijk om bij occasionele gelegenheden, zoals braderieën, Meifeesten, … een (commerciële of niet-commerciële) verkoopstand op het openbaar domein op te stellen. Het openbaar domein is de gemeenschappelijke ruimte, die niet in privébezit is maar waarvoor 'de gemeenschap' (overheid) verantwoordelijk is: voetpaden, straten, pleinen, plantsoenen, parkeerplaatsen, ...
Voor standplaatsen op het Druivenfestival (jaarmarkt, rommelmarkt, in de straten) zijn specifieke afspraken van kracht.

Voorwaarden

Je dient je te houden aan de regels van het politiereglement (art. 207-212).

Hoe aanvragen?

  • De dienst Lokale Economie is belast met het beheer van de verkoopstanden. Deze dienst zal je aanvraag aan het college voorleggen en je op de hoogte brengen van de beslissing en de voorwaarden met jou bespreken.

Hoeveel kost het?

De prijs werd opgenomen in het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein:  2 euro per strekkende meter voor een dag of gedeelte ervan, met als minimumforfait 13 euro.
Verkoopstanden zonder handelskarakter met een uitsluitend menslievend doel, uitgebaat door particulieren of verenigingen zonder winstoogmerk, zijn vrijgesteld.

Contact en openingsuren

Dienst Lokale Economie
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 57
E-mailadres: 
lokaleeconomie [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken momenteel achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68). Met de dienst Omgeving (tel. 02 658 28 71) kan je een afspraak maken om een openbaar onderzoek in te kijken.