Meld je kind aan voor volgend schooljaar

Maak kennis met de nieuwe school van je kind!

De geplande infomomenten met rondleiding kunnen omwille van de coronamaatregelen niet doorgaan. Beide Hoeilaartse scholen stellen heel wat informatie ter beschikking via hun website en bieden online infosessies aan. Klik hier voor de website van Gemeenschapsschool Het Groene Dal en hier voor de website van de Vrije Sint-Clemensschool voor meer informatie.

Ouders van kinderen geboren in 2019 of die hun kind naar een andere school willen sturen of die op een wachtlijst staan, kunnen hun kind vanaf 1 maart 2021 elektronisch aanmelden voor inschrijving in een Hoeilaartse school. Ouders hoeven dus niet meer aan te schuiven om hun kind in te schrijven. De beide basisscholen werken hiervoor samen en worden ondersteund door het lokaal bestuur zodat er met eenzelfde procedure en systeem gewerkt wordt. Voor het schooljaar 2021-2022 kan je digitaal aanmelden en pas daarna inschrijven met een ticket. 

Deze procedure zorgt ervoor dat elk kind een gelijke kans krijgt om in te schrijven in een school van eigen keuze. Bij het verdelen van de plaatsen houdt het systeem rekening met de school van voorkeur, de afstand tot de school en het aantal kansarme en kansrijke kinderen om zo tot een goede sociale mix te komen.

Tijdens de aanmeldingsperiode, die een paar weken duurt, laat je weten in welke school je je kind het liefst wil inschrijven. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol maar het is van het allergrootste belang dat dit gebeurt binnen de vooropgestelde termijn. Meer info vind je in deze brochure.

Stap 1 - Digitaal aanmelden op hoeilaart.aanmelden.in

van maandag 1 maart (9 uur) tot woensdag 31 maart 2021 (12 uur)

Meld je kind online aan. Het systeem houdt rekening met de schoolvoorkeur(en), eventuele voorrang, afstand tot de school en in laatste instantie speelt toeval een rol. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol zo lang het maar binnen deze termijn gebeurt.

Stap 2 - Ticket krijgen via e-mail

tussen maandag 26 april en uiterlijk donderdag 29 april 2021

Je ontvangt via e-mail het resultaat van de aanmelding (een ticket voor de hoogste voorkeurschool waar plaats is of een document met gegevens over de plaats op de wachtlijst als er geen plaats toegekend werd).

Stap 3 - Inschrijven na afspraak

van maandag 26 april tot woensdag 26 mei 2021

Maak een afspraak met de school waarvoor je een ticket kreeg en zorg ervoor dat je kind binnen deze termijn effectief ingeschreven wordt.

Stap 4 - Vrije inschrijvingen

vanaf vrijdag 28 mei 2021

Vanaf 28 mei kan je rechtstreeks in de scholen terecht om in te schrijven voor zover er nog vrije plaatsen zijn.

Meer informatie over het systeem en de timing vind je via hoeilaart.aanmelden.in, of contacteer één van de scholen of de dienst Vrije Tijd (aanmelden@hoeilaart.be).

Contact en openingsuren

Dienst Vrije Tijd
Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 05 04
E-mailadres: 
vrijetijd [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 9:00 tot 12:00
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren

Vertel het verder