Coronasteun voor verenigingsleven

Om de Hoeilaartse verenigingen en adviesraden positieve energie en extra zuurstof te geven voor de toekomst, voorziet het lokaal bestuur verschillende vormen van ondersteuning, gebundeld in een ondersteuningsreglement.
Voor de realisatie ervan verdubbelde het bestuur uit eigen middelen het bedrag van 130.000 euro dat de Vlaamse overheid in dit kader ter beschikking stelde.

Voor wie?

 • Voor erkende verenigingen en adviesraden.
 • Voor verenigingen aangesloten bij een erkende adviesraad.
 • Voor verenigingen die kunnen aantonen dat ze een actieve werking hadden voor aanvang van de coronacrisis.
 • Wijkcomités die een buurtversterkend initiatief nemen, kunnen eveneens beroep doen op bepaalde ondersteuningsvormen, mits goedkeuring van hun aanvraag.

Hoe?

De aanvragen kunnen hieronder online ingediend worden. Voor meer informatie mag je altijd contact opnemen met de dienst Vrije Tijd. Het postcorona-team van de dienst behandelt de aanvragen en volgt de realisatie van de doelstellingen van het ondersteuningsreglement op.

Wat?

 • Reguliere werkingstoelagen voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen
  De vaste, jaarlijkse werkingstoelagen voor de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen blijven bestaan. Voor 2020-2021 wordt de toekenningsprocedure vereenvoudigd. Aanvragen dienen voor 31 oktober 2020 ingediend worden.
  Online aanvraag voor werkingstoelage jeugd-, sport- of cultuurvereniging
 • Impulssubsidie
  Naast de reguliere werkingstoelagen, kunnen verenigingen en raden een extra subsidie krijgen wanneer ze tussen 1 september 2020 en 31 december 2021 activiteiten organiseren die gratis of aan een democratische prijs voor iedereen toegankelijk zijn.
  Online aanvraag voor impulssubsidie
 • Noodfonds
  Verenigingen en raden waarvan de voortzetting van hun werking door de coronacrisis in gevaar komt, kunnen tot 31 december 2021 beroep doen op een noodfonds.
  Online aanvraag voor het noodfonds
 • Gratis gebruik gemeentelijke infrastructuur
  Verenigingen en raden hoeven in het seizoen 2020-2021 geen huur te betalen voor het gebruik van de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur, inclusief nutsvoorzieningen en basisondersteuning door medewerkers.
  Zaal aanvragen in GC Felix Sohie
  Zaal aanvragen in SJC Koldam
  Parkpaviljoen aanvragen
  De Joengele aanvragen
 • Extra organisatiemateriaal
  Verenigingen en raden kunnen in het seizoen 2020-2021 gratis materiaal lenen. Daarnaast voorziet het bestuur ook budget om extra materiaal aan te kopen en wordt er hygiënisch materiaal ter beschikking gesteld van verenigingen, raden en infrastructuren.
  Online aanvraag materiaal (bij aanvraag binnen het ondersteuningsreglement gelden de vermelde bedragen niet)
Huidige openingsuren
Vandaag open van 9:00 tot 12:00
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren