Cultuurwaardebonnen

Als Hoeilander heb je elk cultuurseizoen recht op twee waardebonnen van 2,50 euro. Met de bonnen krijg je vermindering op de toegangsprijs van heel wat culturele activiteiten.

Waarvoor?

Je kan kiezen uit activiteiten die hetzij door het gemeentebestuur of in samenwerking met het gemeentebestuur op touw worden gezet, hetzij door een erkende culturele vereniging in Hoeilaart worden georganiseerd. Per culturele activiteit kan je één waardebon aanbieden.

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister heeft recht op twee cultuurwaardebonnen. De naam van de rechthebbende wordt op de bonnen geschreven. De bonnen kunnen niet doorgegeven worden. Ze zijn voor strikt persoonlijk gebruik.

Hoe bekomen?

Ga je bonnen afhalen aan de balie van de dienst Vrije Tijd in het GC Felix Sohie.

Contact en openingsuren

Dienst Vrije Tijd
Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 05 04
E-mailadres: 
vrijetijd [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 19 april achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak enkel terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68).