Deelnemen aan het beleid

Adviesraden

Cultuurraad, Sportraad, Jeugdraad, Seniorenraad, Milieuraad, Raad voor lokale economie, GROS, Gecoro, Beheerraad bib, ...

Openbaarheid van bestuur

Actieve en passieve openbaarheid, recht op toegang tot bestuursdocumenten.