Energetische quickscan

Wat?

Bewoners of eigenaars van oudere woningen kunnen op kosten van de gemeente en door de energiedeskundige die door de gemeente werd aangesteld, een energetische quickscan van hun woning laten uitvoeren.
Deze doorlichting brengt de zwakke punten van de woning op vlak van energiezuinigheid in kaart en stelt verbeteringsmaatregelen voor.

Voor de uitvoering van de energiebesparende werken kunnen ze aanspraak maken op een gemeentelijke bouw- en renovatiepremie.

Waarom?

De CO2-uitstoot in Hoeilaart is voor 51,03 procent afkomstig van de ‘huishoudens’. Hoeilaart wil dat cijfer terugdringen en heeft een gemeentelijk Klimaatactieplan opgesteld. Energiezuinig bouwen en verbouwen is een must. Aan bewoners en eigenaars van een oudere woning geeft de gemeente daarom de mogelijkheid om hun woning gratis energetisch te laten doorlichten, zodat ze, op basis van een deskundig advies, doelgericht aan de slag kunnen gaan.

Voor wie?

Voor eigenaars en bewoners van oudere woningen die door de gemeente worden aangeschreven. De oudste woningen krijgen voorrang. De lijst wordt jaarlijks aangepast.

Hoe aanvragen?

  •  De eigenaars en bewoners die in aanmerking komen, worden jaarlijks door de gemeente aangeschreven.
  •  Nadat zij een brief van de gemeente ontvingen, kunnen zij hier online een aanvraag indienen.
  • De milieudienst neemt binnen de 30 dagen contact op voor verdere afspraken.

Het volledige reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 mei 2017, kan je hier raadplegen.

Contact en openingsuren

Milieudienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 75
E-mailadres: 
milieu [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren