Financiële ondersteuning voor ervaringsreizen door jongeren

Je wil graag vrijwilligerswerk gaan doen in een ontwikkelingsland? Dan kan je, als je tussen 18 en 30 jaar oud bent, via de Hoeilaartse gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) aanspraak maken op financiële ondersteuning.

Voorwaarden

 1. De jongere is een inwoner van Hoeilaart.
 2. Het mag geen vakantiereis zijn maar een stage of onbetaald vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland.
 3. De organiserende instelling is erkend door de Directie-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS), tenzij GROS na onderzoek anders beslist.
 4. De duur van de stage is minimum 4 weken. 
 5. Een gemotiveerde aanvraag moet 2 maanden voor vertrek binnenkomen bij GROS met vermelding van: omschrijving stage, organisatie, kostenbudget, ...
 6. Bij terugkeer brengt de jongere een verslag uit van zijn/haar ervaringen, verblijf of het project waaraan meegewerkt werd, op een GROS-vergadering.
 7. Bij terugkeer schrijft de jongere een artikel voor het GROS-tijdschrift of geeft een infoavond.
 8. Bij vertrek wordt 2/3 van het bedrag uitbetaald; na het uitbrengen van een verslag op een Gros-vergadering en een artikel voor het GROS-tijdschrift Van Hier tot Ginder het resterende 1/3 van het totale bedrag.

Bedrag

 • Van 4 tot 7 weken: 500 euro
 • Van 8 tot 10 weken: 620 euro
 • Vanaf 10 weken: 800 euro

Hoe aanvragen?

Dien twee maanden voor je vertrek bij het GROS-secretariaat (= de dienst Vrije Tijd) je gemotiveerde aanvraag in.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren