G-sportkamp

Wat?

Jaarlijks organiseert de Sportregio Vlaams-Brabantse Ardennen een G-sportkamp voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

Voor wie?

Kinderen en jongeren vanaf 8 jaar met een lichte tot matige verstandelijke beperking, met of zonder bijkomende beperkingen. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 20.

Wanneer?

Jaarlijks een week in de zomervakantie. De juiste data worden tijdig gecommuniceerd.

Waar?

Jaarlijks afwisselend in een andere gemeente van de Sportregio.

Prijs?

75 euro voor een hele week.

Hoe inschrijven?

Mail naar sport@vlaamsbrabant.be met vermelding van: naam deelnemer(s), adres deelnemer(s), geboortedatum deelnemer(s), telefoon en e-mail ouders, specifieke beperking. De inschrijving is pas definitief na storting van het deelnamegeld op rekeningnummer BE56 0910 1891 1288 van Sportregio Vlaams-Brabantse Ardennen, met vermelding 'G-sportkamp + naam van de deelnemer'.

Contact en openingsuren

Dienst Vrije Tijd
Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 05 04
E-mailadres: 
vrijetijd [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 9:00 tot 12:00
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren