Geboorte- en adoptiepremie

Wat?

Gezinnen krijgen van de gemeente een premie bij de geboorte van hun derde en volgende kinderen. Ook de kinderen die in het gezin geadopteerd worden, komen voor deze premie in aanmerking.

Voorwaarde

De moeder moet op het ogenblik van de bevalling of de adoptie ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Hoeilaart.

Bedrag

124 euro.

Hoe aanvragen?

  • Je hoeft zelf geen aanvraag in te dienen. Van zodra de dienst Burgerzaken van de geboorte of de adoptie op de hoogte is, krijg je van de gemeente een briefje om te laten weten dat je op een premie recht hebt.
  • Bij dat briefje zit een formulier. Daarmee kan je aan de gemeente laten weten op welk rekeningnummer de premie mag gestort worden.
  • Stuur het ingevulde formulier terug naar de financiële dienst.

Contact en openingsuren

Financiële dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 60
E-mailadres: 
financien [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.