Gebruik van het openbaar domein voor een sportmanifestatie

Wat?

Wie het openbaar domein gebruikt voor eens sportmanifestatie, heeft een vergunning van de gemeente nodig. Het openbaar domein is de gemeenschappelijke ruimte, die niet in privébezit is maar waarvoor 'de gemeenschap' (overheid) verantwoordelijk is: voetpaden, straten, pleinen, plantsoenen, parkeerplaatsen, ...

De gemeente legt in de vergunning ook vast welke maatregelen je moet nemen. De verkeersveiligheid mag op geen enkel moment in gevaar komen, alles moet goed gesignaleerd zijn. De verkeersborden moeten door de aanvrager zelf geplaatst worden en kunnen bij de gemeente ontleend worden.

Hoe aanvragen?

  • Dien je aanvraag ten minste één maand op voorhand bij de technische dienst in. Dat kan met het daartoe bestemde aanvraagformulier.
  • De technische dienst wint het advies in van de politie over het plaatsen van signalisatieborden en legt de aanvraag en de voorwaarden aan het college van burgemeester en schepenen voor.
  • Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt de vergunning verleend en maakt de financiële dienst de factuur voor de te gebruiken signalisatieborden op.
  • De verkeersborden dienen ten minste 48 uur op voorhand geplaatst te worden. Ga de borden dus uiterlijk 48 uur op voorhand bij de technische dienst (in de kasteelhoeve, niet in de loods) ophalen, met het bewijs van de betaling en je vergunning.

Hoeveel kost het?

  • Het afleveren van de vergunning: gratis.
  • Lenen van verkeersborden: 2,50 euro per dag per bordGratis voor verenigingen aangesloten bij een erkende adviesraad, voor wijkfeesten en voor alle organisaties die vrij toegankelijk zijn.

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren