Gebruik van het openbaar domein voor een wijkfeest, vergunning

Wat?

Wie het openbaar domein gebruikt voor een wijkfeest, heeft een vergunning van de gemeente nodig. Het openbaar domein is de gemeenschappelijke ruimte, die niet in privébezit is maar waarvoor 'de gemeenschap' (overheid) verantwoordelijk is: voetpaden, straten, pleinen, plantsoenen, parkeerplaatsen, ...

De gemeente legt in de vergunning ook vast welke maatregelen je moet nemen. De verkeersveiligheid mag op geen enkel moment in gevaar komen, alles moet goed gesignaliseerd worden. De verkeersborden worden door de aanvrager zelf geplaatst en kunnen bij de gemeente (tegen betaling) geleend worden.

Hoe aanvragen?

  • Dien je aanvraag ten minste 30 kalenderdagen op voorhand in bij de dienst Vrije Tijd. Dat kan met het daartoe bestemde aanvraagformulier.
  • De dienst wint het advies in van de politie over het plaatsen van signalisatieborden en legt de aanvraag en de voorwaarden aan het college van burgemeester en schepenen voor.
  • Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt de vergunning verleend en maakt de financiële dienst de factuur voor de te gebruiken verkeersborden op.
  • De verkeersborden dienen ten minste 48 uur op voorhand geplaatst te worden. Ga de borden dus uiterlijk 48 uur op voorhand bij de technische dienst (in de kasteelhoeve, niet in de loods) ophalen, met het bewijs van de betaling en je vergunning.

Hoeveel kost het?

  • Het afleveren van de vergunning: gratis.
  • Lenen van verkeersborden: gratis voor wijkfeesten (normale prijs: 2,50 euro per bord per dag).

Contact en openingsuren

Dienst Vrije Tijd
Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 05 04
E-mailadres: 
vrijetijd [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren