Gedeeltelijke herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

De gemeenteraad van 27 september 2021 ging akkoord met de gedeeltelijke herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). In het vastgestelde document zijn ook de bezwaren verwerkt die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend.

Procedure

Op 14 december 2020 stelde de gemeenteraad de gedeeltelijke herziening voorlopig vast. Van 11 januari tot 11 april 2021 liep het openbaar onderzoek en kon iedereen het dossier inkijken en zijn mening geven. Op 23 februari werd een online informatie- en inspraakvergadering georganiseerd.

Tijdens het openbaar onderzoek werden een 200-tal bezwaarschriften ingediend. Ze werden behandeld door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) die er aan het gemeentebestuur advies over uitbracht. Dit advies van de Gecoro kan hier ingekeken worden.

Het bestuur nam de bezwaren die de Gecoco gegrond achtte, in het plan over. Dit resulteerde in het uiteindelijke document ‘Gedeeltelijke herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan’ dat de gemeenteraad op 27 september 2021 vaststelde. Klik hier om het in te kijken.

Na goedkeuring door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant en publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt het gedeeltelijk herziene GRS definitief.

Krachtlijnen en opgenomen bezwaren

Twaalf jaar geleden werd het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Hoeilaart goedgekeurd. Om het beter af te stemmen op de gewijzigde realiteit en de huidige beleidsvisie, drong een aantal aanpassingen zich op.

  • In het centrum en de woonwijken van Hoeilaart zijn nog heel wat groene zones. Een deel daarvan was sinds 1984 ingekleurd als woonuitbreidingsgebied, wat betekent dat ze op termijn kunnen bebouwd worden. Deze potentiële woongebieden wil het bestuur met de herziening teruggeven aan de natuur in de vorm van open ruimte. In totaal zullen ca. 22 ha op die manier aan de natuur worden teruggeven. Op basis van de ingediende bezwaren en het advies van de Gecoro, blijven ook de gebieden aan de Gladiolenlaan en de Vosdellestraat agrarisch gebied en zullen daar geen woningen komen. Het principe van de Groene Vingers blijft behouden en het binnengebied op de Molenberg tussen de Koedaalstraat en de Jezus-Eiksesteenweg blijft open ruimte en in privéhanden.
  • Volgens prognoses van de Vlaamse overheid zal Hoeilaart binnen vijftien jaar 1700 extra inwoners tellen, waardoor er zowat 700 nieuwe woningen nodig zijn. In de kern is nog ruimte voor een 300-tal woningen.
  • Daarnaast wil het bestuur interessante gebieden die nauw aansluiten bij die kern, verder verdichten. Op die manier zullen er meer woningen kunnen komen op de woonassen naar de treinstations van Hoeilaart en Groenendaal. De ontwikkeling van deze gebieden zal gefaseerd verlopen.
  • De gemeente wil de kans bieden om grote woningen op te splitsen in twee of meer eenheden in de wijk Pittoresk.
  • Om jonge mensen in de gemeente te houden, voorziet het plan in co-housing en tiny houses.

Vragen over uw bezwaren?

Alle bezwaarindieners zullen persoonlijk en schriftelijk op de hoogte gebracht worden over de wijzigingen in het vastgestelde document ten opzichte van het document dat voorgelegd werd tijdens het openbaar onderzoek.

Wie nog vragen heeft over zijn/haar eventueel ingediend bezwaar of over het GRS, kan een afspraak maken met de dienst Omgeving via omgeving@hoeilaart.be of tel. 02 658 28 71. Afspraken hiervoor zijn tot en met eind januari 2022 mogelijk op maandagnamiddag van 13 tot 16 uur en op donderdagavond van 17 tot 19 uur.

Contact en openingsuren

Dienst Omgeving
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 71
E-mailadres: 
omgeving [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Ook telefonisch is de dienst enkel te bereiken tussen 8.15 en 12 uur. 's Namiddags wordt er verder gewerkt achter gesloten deuren. Afspraak met de omgevingsambtenaar mogelijk op donderdagen (9.30-15 uur). Telefonisch of per mail aan te vragen.

Alle openingsuren

Vertel het verder