Gemeente en bestuur

Het bestuur

College van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, vast bureau, OCMW-raad, adviesraden, bekendmakingen, openbaarheid van bestuur, deelnemen aan het beleid, vergaderkalender, ...

Over Hoeilaart

Fotoalbums, filmpje 'Hoeilaart', Hoeilaart-app, geschiedenis, 'Hoeilaart Weleer', bezienswaardigheden, streekproducten, ereburgers, huisstijl, FairTradeGemeente, zustergemeente, wapenschild, ...

Vacatures

Vacatures bij de gemeente, vacatures bij OCMW, spontane sollicitaties.

Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.