Gemeente en bestuur

Het bestuur

College van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, vast bureau, OCMW-raad, adviesraden, bekendmakingen, openbaarheid van bestuur, deelnemen aan het beleid, vergaderkalender, ...

Over Hoeilaart

Fotoalbums, filmpje 'Hoeilaart', Hoeilaart-app, geschiedenis, 'Hoeilaart Weleer', bezienswaardigheden, streekproducten, ereburgers, huisstijl, FairTradeGemeente, zustergemeente, wapenschild, ...

Vacatures

Vacatures bij de gemeente, vacatures bij OCMW, spontane sollicitaties.

Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 5 april achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak enkel terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68).