Gemeente en bestuur

Het bestuur

College van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, vast bureau, OCMW-raad, adviesraden, bekendmakingen, openbaarheid van bestuur, deelnemen aan het beleid, vergaderkalender, communicatiekanalen ...

Over Hoeilaart

Fotoalbums, filmpje 'Hoeilaart', geschiedenis, 'Hoeilaart Weleer', bezienswaardigheden, streekproducten, ereburgers, huisstijl, FairTradeGemeente, zustergemeente, wapenschild, ...

Vacatures

Vacatures bij de gemeente, vacatures bij OCMW, spontane sollicitaties.

Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag open van 8:15 tot 12:00