Gemeente en bestuur

Gemeentebestuur

College van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, OCMW-raad, adviesraden, bekendmakingen, recht op inzage, vergaderkalender, ...

Over Hoeilaart

Fotoalbums, filmpje 'Hoeilaart', Hoeilaart-app, geschiedenis, 'Hoeilaart Weleer', bezienswaardigheden, streekproducten, ereburgers, huisstijl, FairTradeGemeente, zustergemeente, wapenschild, ...

Vacatures

Vacatures bij de gemeente, vacatures bij OCMW, spontane sollicitaties.

Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag open van 8:15 tot 12:00