Gemeentebestuur

Gemeenteraad

Samenstelling, werking, data, agenda en overzichtslijsten van de beslissingen, bijwonen, spreekrecht, verzoekschriften, abonnement op de agenda, Verkeerscommissie.

OCMW-raad

Samenstelling, agenda's en beslissingen openbaar gedeelte.

Bekendmakingen

Reglementen, verordeningen, beslissingen en openbare onderzoeken die wettelijk verplicht in de gemeente bekend gemaakt worden moeten.

Adviesraden

Cultuurraad, Sportraad, Jeugdraad, Seniorenraad, Milieuraad, Raad voor lokale economie, GROS, Gecoro, Beheerraad bib, ...

Beleidsplannen

Klimaatactieplan, Horecabeleidsplan, Strategisch plan Toerisme