Gemeentebestuur

Gemeenteraad

Samenstelling, werking, data, agenda en overzichtslijsten van de beslissingen, bijwonen, Verkeerscommissie.

OCMW-raad

Raad voor maatschappelijk welzijn: samenstelling, agenda's en beslissingen openbaar gedeelte

Deelnemen aan het beleid

Adviesraden, openbaarheid van bestuur, inzagerecht, klachten, ...

Bekendmakingen

Reglementen, verordeningen, beslissingen en openbare onderzoeken die wettelijk verplicht in de gemeente bekend gemaakt worden moeten.

Beleidsplannen

Klimaatactieplan, Horecabeleidsplan, Strategisch plan Toerisme

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Oprichtingsakten en statuten van Interrand, Iverlek, Farys TMVS, ... en andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid