Gemeentebestuur

Gemeenteraad

Samenstelling, werking, data, agenda en overzichtslijsten van de beslissingen, bijwonen, spreekrecht, verzoekschriften, abonnement op de agenda, Verkeerscommissie.

OCMW-raad

Samenstelling, agenda's en beslissingen openbaar gedeelte.

Bekendmakingen

Reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen, en van de burgemeester die verplicht bekend gemaakt worden moeten.

Adviesraden

Cultuurraad, Sportraad, Jeugdraad, Seniorenraad, Milieuraad, Raad voor lokale economie, GROS, Gecoro, Beheerraad bib, ...

Beleidsplannen

Klimaatactieplan, Horecabeleidsplan, Strategisch plan Toerisme