Gemeentelijk kinderdagverblijf

Het gemeentelijk kinderdagverblijf Solheide is vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Het staat open voor de dagopvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar. Met respect voor diversiteit en met een rijk aanbod aan activiteiten, speelgoed, voorleesboekjes, ...  worden de kinderen continu gestimuleerd om hun talenten te ontplooien en op ontdekkingstocht te gaan.
Op de woonzorgsite Den Dumberg wordt momenteel een nieuw kinderdagverblijf gebouwd. Klik hier voor meer info.

Groepsopvang met drie leefgroepen op maat

Er worden in het kinderdagverblijf 23 kindjes opgevangen in drie groepen:

  • De baby’s: 5 kindjes van ca. 3 maanden tot ca. 12 maanden;
  • De kruipers: 8 kindjes van ca. 12 maanden tot ca. 18 maanden;
  • De peuters: 10 kindjes van ca. 18 maanden tot de leeftijd bij instapdatum op school.

Bewust wordt de scheiding tussen de groepen niet te streng gehouden. Tijdens de ochtend- en avondopvang kunnen de kinderen uit de verschillende leefgroepen samen op ontdekkingstocht. Dankzij deze gezamenlijke opvang krijgen ouders, kinderen en begeleiders de kans elkaar te ontmoeten.

Het kinderdagverblijf beschikt over een eigen keuken in het gebouw. Er is een vaste kokkin die dagelijks een gezonde maaltijd bereidt met verse producten. Het menu wordt wekelijks opgesteld en er wordt getracht verschillende voedingsproducten aan te bieden en voldoende af te wisselen.

Het kinderdagverblijf heeft een goede reputatie en dat is ook te merken aan de vele aanvragen. Daarom wordt er gewerkt met een wachtlijst.

Hoe inschrijven?

Heb je een opvangplaats nodig voor je kind, schrijf je dan tijdig in (begin van de zwangerschap).
Het Lokaal Loket Kinderopvang van Hoeilaart werkt met een digitaal aanmeldpunt dat alle aanvragen voor kinderopvang in onze gemeente centraliseert. Via dat digitale loket kan je alle opvanginitiatieven in Hoeilaart bereiken. Maak op de website www.kinderopvanginmijnbuurt.be een account aan en selecteer de opvanginitiatieven van je keuze. Deze zullen je vervolgens informeren over hun beschikbare opvangplaatsen.

Neem 'Kinderdagverblijf Solheide' in je keuzelijst op, dan kom je automatisch op de wachtlijst van het gemeentelijk kinderdagverblijf terecht. Je krijgt via e-mail een bevestiging van je aanvraag. Let op, deze bevestiging is geen toezegging van de opvangplaats.

Voor de toewijzing van de plaatsen volgt het kinderdagverblijf steeds de vaste regels van het opnamebeleid: er wordt rekening gehouden met de volgorde van de inschrijving op de wachtlijst en met de leeftijd van het kindje bij de samenstelling van de groep. Daarnaast gelden er ook wettelijke voorrangsregels

Enkel indien het kinderdagverblijf een plaatsje kan toewijzen, krijg je een digitaal ‘voorstel’ en word je vrijblijvend uitgenodigd voor een rondleiding. Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk reglement werden ondertekend en nadat de afspraken over de individuele dagregeling in onderling akkoord werden vastgelegd in het opvangplan.
Het huishoudelijk reglement kan hier geraadpleegd worden. Daarin wordt ook het volledige opname- en voorrangsbeleid beschreven.

Wanneer het kinderdagverblijf geen plaats kan toewijzen (en je het antwoord ‘geen plaats’ krijgt toegestuurd), dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Je wijzigt via het digitaal loket je keuze en probeert elders een opvangplaats te bekomen.
  • Je blijft op de 'reservelijst' staan voor een plaats die onverwacht vrijkomt. Vermits dit eerder zelden gebeurt (bijvoorbeeld bij verhuis), krijg je de raad om je toch ook bij een andere opvangplaats aan te melden.

Hoeveel kost het?

De bijdrage van de ouders wordt vastgesteld op basis van het gezinsinkomen. Je kan het zelf narekenen via de website van Kind en Gezin: www.kindengezin.be/kinderopvang/ouder/prijs/inkomenstarief/

De ouders ontvangen jaarlijks een fiscaal attest, zodat ze de kosten voor kinderopvang kunnen inbrengen voor de vermindering van hun belastbaar inkomen.

Jaarlijkse sluitingen

Het kinderdagverblijf sluit jaarlijks drie weken in juli, tussen Kerstmis en Nieuwjaar en op alle brugdagen.
De gezinnen worden tijdig op de hoogte gebracht van bijkomende sluitingsdagen op vormingsdagen.

Contact en openingsuren

Kinderdagverblijf
Stijn Streuvelslaan 7
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 38 04
E-mailadres: 
kinderdagverblijf [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 7:00 tot 18:00
Morgen open van 7:00 tot 18:00
De verantwoordelijke, Melanie De Roeck, is bereikbaar op maandag en vrijdag (tussen 8.30 en 15.45 uur), op woensdag (tussen 8.30 en 14.45 uur) en na afspraak.

Alle openingsuren