Gemeentelijk kinderdagverblijf

Het gemeentelijk kinderdagverblijf Solheide is vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Het staat open voor de dagopvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar. Met respect voor diversiteit en met een rijk aanbod aan activiteiten, speelgoed, voorleesboekjes, ...  worden de kinderen continu gestimuleerd om hun talenten te ontplooien en op ontdekkingstocht te gaan.

(Op de woonzorgsite Den Dumberg wordt een nieuw kinderdagverblijf gebouwd. Klik hier voor meer info.)

Groepsopvang met drie leefgroepen op maat

Er worden in het kinderdagverblijf 23 kindjes opgevangen in 3 groepen:

  • De baby’s: 5 kindjes van ca. 3 maanden tot ca. 12 maanden;
  • De kruipers: 8 kindjes van ca. 12 maanden tot ca. 18 maanden;
  • De peuters: 10 kindjes van ca. 18 maanden tot de leeftijd bij instapdatum op school.

Bewust wordt de scheiding tussen de groepen niet te streng gehouden. Tijdens de ochtend- en avondopvang kunnen de kinderen uit de verschillende leefgroepen samen op ontdekkingstocht. Dankzij deze gezamenlijke opvang krijgen ouders, kinderen en begeleiders de kans elkaar te ontmoeten.

Het kinderdagverblijf beschikt over een eigen keuken in het gebouw. Er is een vaste kokkin die dagelijks een gezonde maaltijd bereidt met verse producten. Het menu wordt wekelijks opgesteld en er wordt getracht verschillende voedingsproducten aan te bieden en voldoende af te wisselen.

Het kinderdagverblijf heeft een goede reputatie en dat is ook te merken aan de vele aanvragen. Daarom wordt er gewerkt met een wachtlijst.

Hoe inschrijven op de wachtlijst?

Inschrijven op de wachtlijst kan via het online aanvraagformulier. Je kan het aanvraagformulier ook bekomen bij de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf, Melanie De Roeck. Enkel op basis van deze formulieren kan je kind ingeschreven worden op de wachtlijst.

Voorrangsregels

Wanneer er een plaats vrijkomt - en er meerdere vragen zijn naar opvang - gelden er bepaalde voorrangsregels om te bepalen wie een plaats krijgt en eerst ingeschreven wordt.

Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de volgorde van inschrijving op de wachtlijst en met de leeftijd van het kindje bij de samenstelling van de groep.

Hoe inschrijven?

  • Als er plaats in de opvang is voor jouw kind, neemt het kinderdagverblijf met jou contact op om een afspraak te maken voor de definitieve inschrijving.
  • Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst  en het huishoudelijk reglement werden ondertekend en nadat de afspraken over de individuele dagregeling in onderling akkoord werden vastgelegd in het opvangplan.

Het huishoudelijk reglement kan hier geraadpleegd worden. Daarin wordt ook het volledige opname- en voorrangsbeleid beschreven.

Hoeveel kost het?

De bijdrage van de ouders wordt vastgesteld op basis van het gezinsinkomen. Je kan het zelf narekenen via de website van Kind en Gezin: www.kindengezin.be/kinderopvang/ouder/prijs/inkomenstarief/

De ouders ontvangen jaarlijks een fiscaal attest, zodat ze de kosten voor kinderopvang kunnen inbrengen voor de vermindering van hun belastbaar inkomen.

Jaarlijkse sluitingen

Het kinderdagverblijf sluit jaarlijks drie weken in juli, tussen Kerstmis en Nieuwjaar en op alle brugdagen.
De gezinnen worden tijdig op de hoogte gebracht van bijkomende sluitingsdagen op vormingsdagen.

Contact en openingsuren

Kinderdagverblijf
Stijn Streuvelslaan 7
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 38 04
E-mailadres: 
kinderdagverblijf [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 5 april achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak enkel terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68).