OCMW-kinderdagverblijf

“Het kinderdagverblijf Solheide biedt elk kind een ondersteunende omgeving, om te ontdekken en te beleven op eigen ritme."

Het OCMW-kinderdagverblijf Solheide is vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Het staat open voor de dagopvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar. Het voorziet in kwaliteitsvolle kinderopvang en dat is ook te merken aan de vele aanvragen. Daarom wordt er gewerkt met een digitaal aanmeldpunt.

Pedagogische visie
Groepsopvang op maat
Hoe inschrijven?
Het opnamebeleid (voorrangsregels)
Hoeveel kost het?
Jaarlijkse sluitingsdagen

Pedagogische visie

In de pedagogische visie van kinderdagverblijf Solheide staat ervaringsgericht werken met oog voor de talenten van elk kind centraal. Er wordt gewerkt rond de volgende ervaringsgebieden: ‘Het verkennen van de wereld’, ‘communicatie en expressie’, ‘ik en de ander’ en ‘lichaam en beweging’.

Een vast team van gemotiveerde en opgeleide begeleiders staat elke dag klaar om de kinderen in een stimulerende omgeving op te vangen en hen ontwikkelingskansen te bieden tijdens zowel vrij als begeleid spel.

Kinderen kunnen op eigen tempo op ontdekking door een rijk en gevarieerd aanbod aan materiaal en activiteiten binnen en buiten. De peuters maken ook al eens een wandeling in de wijk en verkennen zo de buurt.

Om het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind individueel te observeren en te stimuleren wordt er gebruik gemaakt van het ZIKO-VO instrument. Aan de hand van dit portret wordt er met de ouders gecommuniceerd over hoe hun kind zich voelt in de opvang.

Samen met de kinderbegeleiders en de pedagogisch ondersteuner wordt continu gewerkt aan een sterk pedagogisch beleid aan de hand van onder meer de volgende thema’s: emotionele ondersteuning, stimulerende begeleiding, taal, spel, communicatie ouders & diversiteit.

De werking wordt ook systematisch geëvalueerd en bijgestuurd aan de hand van zelfevaluatie-instrumenten (zoals de Memo-Q) en door middel van de tevredenheidsenquêtes die digitaal naar de ouders worden verstuurd. De werking wordt beschreven in een kwaliteitshandboek dat continu wordt bijgewerkt en kan geraadpleegd worden.

Groepsopvang op maat van drie leefgroepen

Er worden in het kinderdagverblijf 23 kindjes opgevangen in drie groepen:

  • De baby’s: 5 kindjes van ca. 3 maanden tot ca. 12 maanden;
  • De kruipers: 8 kindjes van ca. 12 maanden tot ca. 18 maanden;
  • De peuters: 10 kindjes van ca. 18 maanden tot de leeftijd bij instapdatum op school.

Het kinderdagverblijf beschikt over een eigen keuken in het gebouw. Er is een vaste kokkin die dagelijks een gezonde maaltijd bereidt met verse seizoensgebonden producten. In de voormiddag krijgen de kindjes verse soep en in de namiddag wordt voorzien in fruit en een vieruurtje. Het menu wordt wekelijks opgesteld en hangt uit in het kinderdagverblijf.

Hoe inschrijven?

Heb je een opvangplaats nodig voor je kind, schrijf je dan tijdig in (begin van de zwangerschap).
Het Lokaal Loket Kinderopvang van Hoeilaart werkt met een digitaal aanmeldpunt dat alle aanvragen voor kinderopvang in onze gemeente centraliseert. Via dat digitale loket kan je alle opvanginitiatieven in Hoeilaart bereiken. Maak op de website www.kinderopvanginmijnbuurt.be een account aan en selecteer de opvanginitiatieven van je keuze. Deze zullen je vervolgens informeren over hun beschikbare opvangplaatsen.

Neem 'Kinderdagverblijf Solheide' in je keuzelijst op, dan kom je automatisch op de wachtlijst van het OCMW-kinderdagverblijf terecht. Je krijgt via e-mail een bevestiging van je aanvraag. Let op: deze bevestiging is geen toezegging van de opvangplaats maar louter een bevestiging van de registratie op de wachtlijst van het kinderdagverblijf.

Enkel indien het kinderdagverblijf een plaatsje kan toewijzen, krijg je een digitaal ‘voorstel’ en word je vrijblijvend uitgenodigd voor een rondleiding. Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk reglement werden ondertekend en nadat de afspraken over de individuele dagregeling in onderling akkoord werden vastgelegd in het opvangplan.

Indien het kinderdagverblijf geen plaats kan toewijzen (en je het antwoord ‘geen plaats’ krijgt toegestuurd), zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Je wijzigt via het digitaal loket je keuze en probeert elders een opvangplaats te bekomen.
  • Je blijft op de 'reservelijst' staan voor een plaats die onverwacht vrijkomt. Vermits dit eerder zelden gebeurt (bijvoorbeeld bij verhuis), krijg je de raad om je toch ook bij een andere opvangplaats aan te melden.

Het opnamebeleid (voorrangsregels)

Het kinderdagverblijf past de wettelijke voorrangsregels toe en heeft ook enkele eigen voorrangsregels: inwoners uit Hoeilaart en gezinnen die reeds op de lijst gestaan hebben maar nog geen plaats toegewezen kregen, krijgen voorrang. Daarnaast wordt er bij toewijzing ook rekening gehouden met de volgorde van inschrijving op de wachtlijst en met de leeftijd van het kindje bij de samenstelling van de groep.

Het huishoudelijk reglement kan hier geraadpleegd worden. Daarin wordt ook het volledige opname- en voorrangsbeleid beschreven.

Hoeveel kost het?

De bijdrage van de ouders wordt vastgesteld op basis van het gezinsinkomen. Je kan het zelf narekenen via de website van Kind en Gezin: www.kindengezin.be/kinderopvang/ouder/prijs/inkomenstarief/

De ouders ontvangen jaarlijks een fiscaal attest, zodat ze de kosten voor kinderopvang kunnen inbrengen voor de vermindering van hun belastbaar inkomen.

Jaarlijkse sluitingen

Het kinderdagverblijf sluit jaarlijks drie weken in juli, tussen Kerstmis en Nieuwjaar en op alle brugdagen.
De gezinnen worden tijdig op de hoogte gebracht van bijkomende sluitingsdagen op vormingsdagen.

PS: Op de woonzorgsite Den Dumberg wordt momenteel een nieuw kinderdagverblijf gebouwd. Klik hier voor meer info.

Contact en openingsuren

Kinderdagverblijf
Stijn Streuvelslaan 7
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 38 04
E-mailadres: 
kinderdagverblijf [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 7:00 tot 18:00
Morgen open van 7:00 tot 18:00
De verantwoordelijke (Melanie De Roeck) en pedagogisch ondersteuner (Liza Beneux) zijn elke dag telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 16 uur of na afspraak.

Alle openingsuren