Geschenkbon voor jubilea

Jubilarissen die 50, 60, 65, 70, 75 of 80 jaar getrouwd zijn, krijgen een geschenk van de gemeente. Dat geschenk bestaat uit een waardebon van 125 euro, die ze bij alle plaatselijke handelaars kunnen gebruiken. Daarnaast mogen ze ook een cadeautje, een diploma van de gemeente en felicitaties van de koning in ontvangst nemen.

Ook kloosterlingen en geestelijken, die eenzelfde aantal jaren kloosterleven of priesterwijding vieren, en 100-jarigen worden in de bloementjes gezet. 

Bovendien worden alle jubilarissen uitgenodigd voor een receptie op het gemeentehuis. De recepties op het gemeentehuis vinden meestal gegroepeerd plaats, op het einde van elk kwartaal, telkens op een zaterdag vanaf 11 uur. Op uitnodiging komt het college met de geschenken en felicitaties ook aan huis.

De echtparen die toestemming geven, komen met hun foto in de krant en in het album van de gemeente.

Contact en openingsuren

Onthaal
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 40
E-mailadres: 
onthaal [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 19 april achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak enkel terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68).