Het openbaar domein gebruiken

Wat?

Wie bij bouwwerken, afbraakwerken, om te laden en te lossen, te verhuizen, voor braderieën of een winkelkraam, ... het openbaar domein inneemt, heeft daarvoor een vergunning van de gemeente nodig (politiereglement art. 74 en verder). Het openbaar domein is de gemeenschappelijke ruimte, die niet in privébezit is maar waarvoor 'de gemeenschap' (overheid) verantwoordelijk is: voetpaden, straten, pleinen, plantsoenen, parkeerplaatsen, ...

De gemeente legt in de vergunning ook vast welke maatregelen je moet nemen. Alles wat op de openbare weg geplaatst wordt, moet goed gesignaliseerd zijn en mag de verkeersveiligheid op geen enkel moment in gevaar brengen. Ook om een parkeerplaats vrij te houden voor een verhuiswagen of om te laden/lossen, heb je verkeersborden nodig. De borden moeten door de aanvrager zelf geplaatst worden; de gemeente leent ze (tegen betaling) uit.

Om paaltjes op het voetpad te plaatsen, moet je eveneens een vergunning aanvragen.

Hoe aanvragen?

  • Dien je aanvraag ten minste twee weken op voorhand bij de technische dienst in. Dat kan met het daartoe bestemde aanvraagformulier.
  • De technische dienst wint het advies in van de politie over het plaatsen van signalisatieborden en legt de aanvraag en de voorwaarden aan het college van burgemeester en schepenen voor.
  • Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt de vergunning verleend en maakt de financiële dienst de factuur voor de te gebruiken borden op.
  • De verkeersborden dienen ten minste 48 uur op voorhand geplaatst te worden. Ga de borden dus uiterlijk 48 uur op voorhand bij de technische dienst (in de kasteelhoeve, niet in de loods) ophalen, met het bewijs van de betaling en je vergunning.

Hoeveel kost het?

  • Het afleveren van de vergunning: gratis.
  • Enkel voor commerciële activiteiten (winkelkramen, markten, ...)  is er een belasting van toepassing.
  • Lenen van verkeersborden: 2,5 euro per dag per bord. Gratis voor verenigingen aangesloten bij een erkende adviesraad, voor wijkfeesten en voor alle organisaties die vrij toegankelijk zijn.

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken momenteel achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68). Met de dienst Omgeving (tel. 02 658 28 71) kan je een afspraak maken om een openbaar onderzoek in te kijken.