Huis van het Kind Druivenstreek

(De webstie van Huis van het Kind Druivenstreek wordt momenteel herwerkt. Dit is een tijdelijke vervangingspagina.)

Logo van Huis van het Kind Druivenstreek

Huis van het Kind Druivenstreek is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeente Hoeilaart en Overijse en bestaat uit een netwerk van besturen en organisaties in functie van iedereen die werkt met en voor 0 tot 24-jarigen.

Het Huis biedt info en ondersteuning over opvoeding op vlak van preventieve gezondheidszorg, het stimuleren van ontmoeting tussen gezinnen en een efficiënte verwijzing bij opvoedingsvragen.

Contact: huisvanhetkinddruivenstreek@hoeilaart.be, Carla Timmermans, gsm 0485 93 32 89

Programma infoavonden - najaar 2021

Dinsdag 19 oktober 2021, 20 tot 22 uur
Gevolgen van echtscheiding op kinderen

De impact van een echtscheiding op kinderen is groot. Ouders, grootouders, familie en vrienden, leerkrachten ... proberen om de negatieve gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Willem De Schrijver, kind van gescheiden ouders, schreef en brengt het theaterstuk 'Ik wil nen hond', over hoe hij deze levensgebeurtenis doorgemaakt heeft. Psychologe Ramona Simut, bespreekt 10 wetenschappelijke feiten over kinderen en echtscheiding. Nadien is er ruim de tijd voor vragen.

GC De Bosuil (Jezus-Eik)

Gratis, inschrijven via www.overijse.be/gevolgenvanechtscheiding

Dinsdag 26 oktober, 20 tot 22 uur
Een eigen willetje

'Neen, ikke doen!’, en een peuter die zich al stampvoetend op de grond gooit … Herkenbaar? Jouw peuter bevindt zich in zijn peuterpuberteit en deze tijd is niet altijd even gemakkelijk voor jou als ouder. Hoe ga je om met die driftbuien? Hoe zorg je ervoor dat jouw peuter leert omgaan met grenzen, maar toch opgroeit tot een eigen wezen?

GC Felix Sohie

Gratis, inschrijven via www.overijse.be/een-eigen-willetje

 

Donderdag 25 november, 19.30 tot 22.00 uur
Zingezong en peuterrijmpjes

Met lezen kan je niet vroeg genoeg beginnen. Actrice Lieve De Meyer brengt deze workshop waarin ze vertelt hoe je kindjes kan meenemen in een wondermooi avontuur aan de hand van een eenvoudig decor, grappige boekjes en speelse liedjes.

Bib Hoeilaart

Gratis, inschrijven via www.overijse.be/zingezongenpeuterrijmpjes

 

Do 21 oktober, 19 tot 21 uur, za 30 oktober, 10 tot 12 uur en za 20 november, 10 tot 12 uur
De geboorte van een moeder: mentale gezondheid van mama’s met baby’s

Hoe omgaan met gevoelens van schuld, angst, teleurstelling, onzekerheid en competitie rond het prille moederschap? Psychotheratpeuten Sanne Graulus en Katrien Vermeire vertrekken van jullie verhalen om de impact van het ouderschap op de mentale gezondheid te bespreken.

GC Felix Sohie

Gratis, inschrijven via www.overijse.be/geboortevaneenmoeder

 

Maandag 6 december, 20 tot 22 uur
Positief omgaan met meertaligheid bij jonge kinderen

Meertaligheid is een troef én een uitdaging. Hoe verloopt taalontwikkeling? Hoe leren zij een taal aan? Wat gebeurt er als kinderen meerdere talen leren? Vormt de thuistaal een hinderpaal om Nederlands te leren of is het een opstap naar leren? Ellen Smits van CTO bespreekt deze verschillende facetten.

CC Den Blank (Overijse)

Gratis, inschrijven op www.overijse.be/positiefomgaanmetmeertaligheid

 

Perinatale sessies

Verwachten jullie een kindje? Om je hier optimaal op voor te bereiden geven de vroedvrouwen uit de Druivenstreek alle info die je nodig hebt. Ideaal is wanneer je de vier sessies kan volgen. Je kan ook voor een of meerdere sessies inschrijven. Alle sessies vinden plaats in de kasteelhoeve.

28 oktober: Gezond zwanger zijn: 19.30-21.00 uur
Diëtiste Sanne Timmermans vertelt wat gezonde voeding is. Waar moet je op letten? Zijn er extra voorzorgen nodig? Kinesiste Jessy Defrenne focust op een goeie houding, rughygiëne en het belang van core stability. 

Gratis, inschrijven via www.overijse.be/gezondzwanger

25 november: Praktische voorbereiding op het ouderschap: 19.30-21.00 uur

De vroedvrouwen geven talloze tips hoe je je organisatorisch en praktisch kan voorbereiden op je kindje. Wat heb je echt nodig? Wat is leuk om te hebben? Hoe richt je je woning veilig in? Wat zijn de voor- en nadelen van herbruikbare luiers? Welke speelgoedjes haal je best in huis?

Gratis, inschrijven via www.overijse.be/praktischevoorbereiding

16 december: Van partnerschap naar ouderschap: 19.30-21.00 uur

Je kijkt enorm uit naar de komst van je kindje. Maar je hebt vast al gehoord van andere ouders dat een kind een serieuse impact op je leven heeft. De relatie tussen partners verandert. Hoe kan je je hier op voorbereiden? Hoe vind je een evenwicht? 

Gratis, inschrijven via www.overijse.be/partnerschapnaarouderschap

Contact- en antennepunten

Huis van het Kind Druivenstreek is geen fysiek huis maar bestaat uit contact- en antennepunten waar je passende info krijgt en een website die een beeld geeft van het netwerk en zijn activiteiten.