Impulssubsidie voor sportclubs

Wat?

Om hun jeugdwerking verder uit te bouwen en te verbeteren, kunnen de sportclubs via de gemeente van de Vlaamse overheid subsidies krijgen. Concreet zijn de impulssubsidies bedoeld om sportclubs te stimuleren hun jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren zo kwaliteitsvol mogelijk op te leiden of bij te scholen.

Worden geheel of gedeeltelijk terugbetaald:

  • De opleidingen gevolgd door de jeugdsportcoördinatoren en jeugdsportbegeleiders voor het behalen van een sportspecifiek diploma of attest van de VTS of een ander getuigschrift erkend door de VTS.
  • De sportspecifieke, sporttaktische, sociaalpedagogische, ethische en medische bijscholingen gevolgd door de jeugdsportbegeleiders.
  • De bijscholingen gevolgd door de jeugdsportcoördinatoren voor het verhogen van de kwaliteit op beleidsmatig, sporttechnisch, sociaalpedagogisch, organisatorisch, ethisch en medisch vlak.
  • De Vlabus-facturen voor het betalen van gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.

Daarnaast kunnen de sportclubs ook rekenen op een beloning in functie van het aantal sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren en het niveau van hun diploma.

Voorwaarden

Bedrag

De subsidie wordt toegekend door de gemeente in functie van het beschikbare budget en volgens de verdeelsleutel die eventueel van toepassing is. Voor meer informatie: raadpleeg het subsidiereglement.

Hoe aanvragen?

  • De dienst Vrije Tijd stuurt de aanvraagformulieren en voorwaarden naar de erkende clubs in juli, tegen 30 september moeten de dossiers ingediend worden.
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren