Infoavond: Zorgeloos verhuren

Waar moet ik rekening mee houden als ik een woning wil verhuren? Het is een vraag waar veel potentiële verhuurders mee worstelen. Daarom deze infosessie.

Onder meer volgende onderwerpen zullen aan bod komen: de Vlaamse woningkwaliteitsnormen, het nut van de registratie van het huurcontract, de energienormen, het conformiteitsattest, de huurschatter, premiemogelijkheden voor energiebesparende ingrepen … Ook de nood aan betaalbare huisvesting en de voordelen van verhuren via een sociaal verhuurkantoor worden toegelicht.

Org. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen in de Druivenstreek i.s.m. het sociaal verhuurkantoor SVK Webra en de vzw Verenigde Eigenaars.

Vertel het verder