Infovergadering over Doendersbudget en erkenningsreglement

In het meerjarenplan 20-25 voorziet de gemeente voor 2022 een Doendersbudget van 25.000 euro. Alvorens het aangepaste reglement te laten goedkeuren door de gemeenteraad, werden alle geïnteresseerden uitgenodigd op een infovergadering.

Om nieuwe vormen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven te stimuleren, voorziet de gemeente in het meerjarenplan 20-25 voor 2022 een Doendersbudget van 25.000 euro. Het reglement over de toekenning van dat budget werd in het najaar 2021 aan de gemeentelijke adviesraden voorgelegd, en op basis van deze adviezen werd het reglement aangepast en aangevuld.

Alvorens het aangepaste reglement te laten goedkeuren door de gemeenteraad, werden alle geïnteresseerden uitgenodigd op een infovergadering waar meer uitleg werd gegeven over het doel van het budget, de toekenningsprocedure en de voorwaarden om er aanspraak op te kunnen maken. Iedereen die in Hoeilaart woont, ook particulieren die voor Hoeilaart een project op touw willen zetten, kunnen voor dit budget in aanmerking komen. Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt dit project breder bekendgemaakt.

Daarnaast ligt er ook een voorstel op tafel om het reglement voor het erkennen van verenigingen aan te passen. Ook dat werd kort toegelicht vooraleer het wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De vergadering vond online plaats op woensdag 12 januari 2022, om 19 uur, via Teams. Klik hier voor de PPT-presentatie van de vergadering. Bekijk hieronder de opname van de vergadering:

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Mis geen enkel nieuwtje over Hoeilaart