Jubileumtoelage voor verenigingen

Wat?

De viering van een jubileum gaat meestal met extra activiteiten gepaard. Daarom kent de gemeente aan jubilerende verenigingen een extra toelage toe.
Voor hun 50ste en 100ste verjaardag worden erkende verenigingen ook ontvangen op het gemeentehuis.

Voorwaarde

De vereniging is lid van een erkende gemeentelijke raad.

Bedrag

Voor een 25-jarig bestaan bedraagt de toelage 248 euro, voor 50 jaar is dat 370 euro, voor 75 jaar 500 euro en voor 100 jaar 620 euro.

Hoe aanvragen?

Dien een schriftelijke aanvraag in bij het gemeentesecretariaat. Dat kan ten vroegste vanaf de maand september van het jaar voorafgaand aan het jubileumjaar. Voeg bij de aanvraag de nodige stukken waaruit duidelijk de precieze bestaansduur van je vereniging blijkt.

De aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, dat een beslissing neemt.

Contact en openingsuren

Secretariaat
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 40
E-mailadres: 
secretariaat [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.