Kinderopvangtoelage om te starten en/of uit te breiden

Deze toelage wordt momenteel herbekeken.

Wat?

In Hoeilaart wonen talrijke jonge gezinnen. Er is een grote behoefte aan kwaliteitsvolle voorschoolse kinderopvang. Daarom kent de gemeente een eenmalige toelage toe aan wie een project van kinderopvang start, alsook aan bestaande initiatieven die het aantal opvangplaatsen uitbreiden.

Waarvoor?

Voor initiatieven van kinderopvang voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar, die gevestigd zijn op het grondgebied van Hoeilaart en prioritair openstaan voor de hele Hoeilaartse gemeenschap.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet voldoen aan de voorwaarden opgelegd in het decreet Kinderopvang van baby’s en peuters (20 april 2012 inclusief alle latere wijzigingen) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.
 • De aanvrager moet op het moment van de aanvraag minstens 6 maanden effectief werkzaam zijn.
 • De aanvrager moet actief samenwerken met het Lokaal Loket Kinderopvang en hiervoor een engagementsverklaring ondertekenen. Bij voorkeur is de aanvrager actief lid van het gemeentelijk Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK).
 • De kindplaatsen moeten vergund zijn door Kind & Gezin.

Bedragen?

Eenmalige subsidie voor starters:

 • 500 euro per nieuwe kinderplaats met vrije dagprijs
 • 750 euro per nieuwe kindplaats met inkomenstarief

Eenmalige subsidie voor uitbreiding:

 • 400 euro per bijkomende kindplaats met vrije dagprijs
 • 600 euro per bijkomende kindplaats met inkomenstarief

Hoe aanvragen?

 1. Deze subsidies kunnen online aangevraagd worden. Ook de vergunning van Kind & Gezin kan digitaal doorgestuurd worden (pdf of word)
 2. Eind juni en eind november worden de aanvragen door het college van burgemeester en schepenen besproken.
 3. De dienst Welzijn brengt de aanvrager op de hoogte gebracht van de beslissing. In geval van goedkeuring, dient de aanvrager een engagementsverklaring te ondertekenen.
 4. Na ondertekening van de verklaring, wordt het bedrag uitbetaald.

Nog meer

Klik hier om het volledige reglement te raadplegen. De gemeenteraad keurde het goed op 28 augustus 2017.

Klik hier voor nog meer subsidies voor initiatieven van voorschoolse kinderopvang:

Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag gesloten