Kinderopvangtoelage voor aankoop speelgoed en materiaal

Deze toelage wordt momenteel herbekeken.

Wat?

In Hoeilaart wonen talrijke jonge gezinnen. Er is een grote behoefte aan kwaliteitsvolle voorschoolse kinderopvang. Daarom kent de gemeente aan organisatoren van kinderopvang een subsidie toe om speelgoed en materiaal aan te kopen.

Waarvoor?

Voor initiatieven van kinderopvang voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar, die gevestigd zijn op het grondgebied van Hoeilaart en prioritair openstaan voor de hele Hoeilaartse gemeenschap.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet voldoen aan de voorwaarden opgelegd in het decreet Kinderopvang van baby’s en peuters (20 april 2012 inclusief alle latere wijzigingen) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.
 • De aanvrager moet op het moment van de aanvraag minstens 6 maanden effectief werkzaam zijn.
 • De aanvrager moet actief samenwerken met het Lokaal Loket Kinderopvang en hiervoor een engagementsverklaring ondertekenen. Bij voorkeur is de aanvrager actief lid van het gemeentelijk Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK).
 • De kindplaatsen moeten vergund zijn door Kind & Gezin.

Bedrag?

Opvanglocatie met vrije dagprijs:

 • jaarlijkse subsidie van 140 euro

Opvanglocatie met inkomenstarief:

 • jaarlijkse subsidie van 200 euro

Hoe aanvragen?

 1. Je kan de subsidie op elk moment van het jaar tot uiterlijk 30 november aanvragen.
 2. Vraag de subsidie online aan. Ook de vergunning van Kind & Gezin en de aankoopfacturen of kastickets kan je digitaal doorsturen (pdf of Word).
 3. Eind juni en eind november worden de aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.
 4. De dienst Welzijn brengt je op de hoogte van de beslissing. In geval van goedkeuring, dien je een engagementsverklaring te ondertekenen.
 5. Na ondertekening van de verklaring betaalt de financiële dienst het bedrag uit.

Nog meer

Klik hier om het volledige reglement te raadplegen. De gemeenteraad keurde het goed op 28 augustus 2017.

Klik hier voor nog meer subsidies voor initiatieven van voorschoolse kinderopvang:

 

Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag open van 8:15 tot 12:00