Materiaal lenen

Wat?

De gemeente leent tafels, stoelen, podiumstukken, receptietafels, verkeersborden, nadarhekkens, verkeersparcours, gemeentebus, beamer, speelkoffers, EHBO-koffer en alcoholsensibiliseringsmateriaal uit:

  • gratis: aan Hoeilaartse adviesraden, wijkfeesten en OCMW Hoeilaart;
  • tegen betaling: aan erkende Hoeilaartse socioculturele, jeugd- en sportverenigingen, Hoeilaartse scholen, andere gemeentebesturen en provinciebesturen, andere Hoeilaartse initiatieven, met uitsluiting van initiatieven of organisaties met een louter commercieel of een louter privékarakter.

Handelaars kunnen enkel podiumstukken lenen, tegen betaling.
De gemeentebus wordt enkel aan verenigingen uitgeleend, gratis en op voorwaarde dat ze zelf een chauffeur met het correcte rijbewijs kunnen voorzien.
Herbruikbare bekers kunnen ontleend worden bij Interrand.

Hoe aanvragen?

  • Het materiaal kan met het daartoe bestemde aanvraagformulier bij de technische dienst aangevraagd worden. Het aanvraagformulier voor materiaal voor een wijkfeest moet je bij de dienst Vrije Tijd  indienen.
  • Aanvraagtermijn voor materiaal van categorie 1: ten vroegste 6 maanden en ten laatste 4 weken op voorhand. Categorie 1 = stoelen, tafels, podiumstukken, receptietafels, nadarhekkens, verkeersparcours, gemeentebus.
  • Aanvraagtermijn voor materiaal van categorie 2:  ten laatste 1 week op voorhand. Categorie 2 = herbruikbare drinkbekers, beamer, verkeersborden, EHBO-koffer, speelkoffers, Tijd Zat-sensibiliseringsmateriaal.
  • De technische dienst contacteert je voor verdere concrete afspraken over het leveren/ophalen van het materiaal.

Voor meer details kan je het reglement raadplegen.

Extra

Bovendien kan je in de Wereldwinkel terecht voor een gratis faire feestkoffer.

Via de dienst Vrije Tijd (tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be) is het ook mogelijk om een barbecuestel te huren. Voor verenigingen is dat gratis.

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.