Lichtkranten

Op het Gemeenteplein en rechtover het postkantoor staan elektronische informatieborden, ook lichtkranten genoemd.

Hierop verschijnen  berichten en aankondigingen van de gemeente en van instanties waar de gemeente mee samenwerkt, alsook de activiteiten van verenigingen, raden en wijkcomités die voor de hele dorpsgemeenschap bestemd zijn, en initiativen voor het goede doel. Commerciële of politiek getinte aankondigingen, eetfestijnen en privé-initiatieven worden niet opgenomen.

Verenigingen die hun activiteiten aan de communicatiedienst bezorgen voor het gemeentelijk infoblad Hier Hoeilaart, dienen geen aanvraag voor de lichtkranten in te dienen. Activiteiten die in Hier Hoeilaart verschijnen, worden automatisch op de lichtkranten gezet.

Contact en openingsuren

Communicatiedienst
Jan van Ruusbroecpark z/n
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 48
E-mailadres: 
communicatie [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.