Milieuvergunningen

Wat?

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt. De verplichting om een milieuvergunning aan te vragen geldt ook voor een aantal activiteiten die als hobby uitgevoerd worden. De milieudienst kan je de meest actuele lijst van dergelijke activiteiten en handelingen bezorgen. Je vindt online ook de Milieuvergunningenwegwijzer.

Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem) deelt de verschillende activiteiten en vergunningen in drie klassen in. De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder van jouw activiteit voor mens en milieu. De grootte van de opslag, het vermogen van de machines, het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen spelen daarin een rol.

Procedures

 • Klasse 1-inrichtingen: zijn de meest hinderlijke.
  Hiervoor is een milieuvergunning klasse 1 noodzakelijk. Over deze aanvragen beslist de deputatie van de provincie. Het dossier dient in tienvoud ingediend te worden. De aanvraagformulieren vind je op de website van het Vlaams departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). De provincie vraagt de gemeente hierover advies.
 • Klasse 2-inrichtingen: minder hinderlijke bedrijven.
  Hebben een milieuvergunning klasse 2 nodig. Het college van burgemeester en schepenen kent die toe. Het aanvraagdossier wordt in zevenvoud ingediend. De aanvraagformulieren vind je op de website van het Vlaams departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).
 • Klasse 3-inrichtingen: zijn de minst hinderlijke bedrijven.
  Hiervoor is slechts een melding noodzakelijk. Het college van burgemeester en schepenen neemt er akte van. De meldingsformulieren vind je op de website van het Vlaams departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Hoeveel kost het?

 • Klasse 1: dossiertaksen te betalen aan LNE, afdeling Milieuvergunningen.
 • Klasse 2: dossiertaksen te betalen aan LNE, afdeling Milieuvergunningen.
 • Melding klasse 3: gratis.

In de drie gevallen dient er daarnaast een belasting aan de gemeente betaald te worden.

Contact en openingsuren

Milieudienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 75
E-mailadres: 
milieu [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren