1 dag niet

Veilig wonen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar elke dag vinden er in ons land meer dan 140 woninginbraken plaats. Woninginbraak is na onaangepaste snelheid in het verkeer de tweede grootste bekommernis bij burgers. Een inbraak brengt niet alleen materiële schade mee, ook de psychologische impact is niet te onderschatten. Hier kunnen we iets aan doen!

Vrijdag 18 oktober is de nationale actiedag tegen woninginbraken. Die dag staat bij burgers, gemeenten, politie en zelfstandigen in het teken van inbraakpreventie. Laat ons samen streven naar zo weinig mogelijk inbraken en 1 dag per jaar zelfs helemaal geen! Ontdek heel wat tips op www.1dagniet.be

Vertel het verder