909.139 euro subsidie voor renovatie sportinfrastructuur

Begin mei zijn de werken aan de voormalige sporthal van Hoeilaart gestart. De sporthal wordt verbouwd tot een nieuw sport- en jeugdcentrum. De Vlaamse overheid ondersteunt de sportgerelateerde werken voor de eerste en tweede fase van de renovatiewerken met een subsidie van 909.139 euro.

In de eerste fase wordt de bestaande grote zaal van de sporthal vijf meter uitgebreid en wordt een hockeybestendige vloer aangebracht. Er komen ook een aantal nieuwe ruimten: een gevechtssportzaal met twee tatami’s, twee danszalen en drie polyvalente ruimtes voor dans, aerobic, yoga en speelpleinwerking. Ook het nieuwe jeugdhuis krijgt een plaats. Als alles volgens plan verloopt, loopt de eerste fase af in juni 2019. In 2021 zal in de tweede fase de tennishal uitgebreid worden met een extra overdekt terrein.

De gemeente Hoeilaart ging voor deze twee fases in op de jaarlijkse oproep van de Vlaamse overheid om een subsidieaanvraag voor bovenlokale sportinfrastructuur in te dienen. De beoordelingscommissie beoordeelde het aanvraagdossier op vijf criteria: behoefte, bereik, samenwerking, toegankelijkheid en innovatie. Het dossier behaalde 76 procent en werd op 6 juli 2018 door de Vlaamse regering goedgekeurd.

Het dossier scoorde sterk op behoefte en bereik doordat de sportparticipatiegraad in Hoeilaart hoger ligt dan gemiddeld in Vlaamse gemeenten. Met de renovatie kan het sportaanbod nog vergroot worden en kunnen de clubs die nu een ledenstop moeten inlassen, hun werking uitbreiden.

Ook inzake samenwerking scoorde Hoeilaart sterk. Het participatief traject dat samen met de Sportraad werd afgewerkt om tot de bouwplannen te komen, en de intentie om op vlak van infrastructuur meer bovenlokaal met de Sportregio Druivenstreek te werken, bezorgden het dossier goede punten.

In de bouwplannen werd ook sterk rekening gehouden met de behoeften van alle doelgroepen (o.a. de jeugd) en de bereikbaarheid en toegankelijkheid (o.a. voor andersvaliden). Ook dat beoordeelde de commissie positief.

Tot slot werd er gescoord op innovatie door te kiezen voor een hockeybestendige sportvloer, wat uitzonderlijk is in Vlaanderen.

Het totale sportgerelateerde investeringsbedrag dat de gemeente voor deze twee fases voorzag is 3.987.451 euro, waarvoor ze nu dus meer dan 900.00 euro subsidie ontvangt. Dit subsidiebedrag kan mogelijk de volgende fases een gunstige wending geven inzake timing en financiën.

Contact en openingsuren

Dienst Vrije Tijd
Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 05 04
E-mailadres: 
vrijetijd [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 9:00 tot 12:00
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren

Vertel het verder