Afbraak oud rusthuis begint op 3 juni

Het oude rusthuis op de woonzorgsite Den Dumberg werd intussen binnenin leeggemaakt. De komende weken wordt het gebouw afgebroken. Gezien de omvang van de werken, is er onvermijdelijk overlast voor de bezoekers van de site en de omwonenden. We zijn ons hiervan bewust en trachten dit in de mate van het mogelijke te beperken.
Als de afbraakwerken verlopen zoals gepland, zullen ze bij het begin van de zomervakantie achter de rug zijn.

De verdere planning

Op maandag 3 juni wordt de sloopkraan geleverd. Die dag geldt van 7 tot 12 uur volledig parkeerverbod in de Groenendaalsesteenweg tussen de woonzorgsite en het Dumbergplein. De parking links van het oude rusthuis wordt afgesloten.

Op donderdag 6 en vrijdag 7 juni wordt de hoek van het oude gebouw afgebroken. De afbraakwerken zijn voorzien tussen 7 en 16 uur. Op beide dagen geldt links van het af te breken gebouw parkeerverbod. De hoofdingang naast de cafetaria wordt gesloten, maar de andere ingang blijft toegankelijk. De doorgang voor de auto’s naar de rechtse parking van de site kan moeilijk verlopen. Het lijkt ons raadzaam om de woonzorgsite tijdens de werkuren met de wagen te vermijden.

Afbraak rusthuis - plannetje met verkeersmaatregelen

Van dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 5 juli wordt het puin door opleggers afgevoerd. Ook dan geldt van 7 tot 16 uur parkeerverbod op een aantal plaatsen in de Groenendaalsesteenweg (parkeervakken aan huisnummers 29–35, parkeervak aan huisnummer 60a, eerste parkeervak aan huisnummer 95, parkeervak aan huisnummer 99). Buiten de werkuren en in het weekend mogen deze parkeervakken gebruikt worden. We herinneren u er graag aan dat er nooit geparkeerd mag worden buiten de gemarkeerde vakken.

De parking links van het afgebroken gebouw wordt terug opengesteld en ook de hoofdingang naast de cafetaria is weer toegankelijk.

Mochten er vragen of problemen zijn, contacteer dan gerust onze technische dienst, tel. 02 658 28 70, technischedienst@hoeilaart.be.

 

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.

Vertel het verder