Beter stappen en fietsen in Hoeilaart: denk mee!

Waar gaat het om?

Betere staproutes en fietsroutes van en naar het centrum en de scholen van Hoeilaart: daar wil de gemeente concreet werk van maken. Adviesbureau TRIDÉE begeleidt ons om samen met jou de belangrijkste routes te bepalen, te kijken waar de knelpunten op die routes liggen en een actieplan uit te werken om die knelpunten heel concreet aan te pakken in de volgende jaren.

Voetgangers zijn geen fietsers, en omgekeerd. Ook al vallen een aantal routes samen, toch bekijken we die afzonderlijk. Verkeer vertragen en verminderen komt beide ten goede. Maar veiligheid en comfort stellen toch verschillende eisen.

Hoe verloopt dit?

We doorlopen vier grote stappen.

 • VERKENNING. Wat ligt er al voor? Waar staan we met de visie op het fietsnetwerk, voetgangersnetwerk en trage wegen? Welke maatregelen zijn de afgelopen jaren al genomen en nog voorzien?
 • NETWERK. Waar liggen de hoofdroutes voor stappen en fietsen? Welke verbindingen en buurten zijn prioritair, veel gebruikt of hebben een groot potentieel?
 • MAATREGELEN. Hoe goed zijn die hoofdroutes vandaag? Welke knelpunten moeten we nog oplossen, en wat moet daar dan gebeuren? Waar moeten we de infrastructuur aanpassen? Waar moeten we ingrijpen op verkeerscirculatie?
 • ACTIEPLAN. Welke concrete acties gaan we plannen, waar en op welke termijn?

Participatietraject schema

In mei 2021 startten we hiermee en tegen einde 2021 moet het actieplan klaar zijn.

Waar hebben we jou voor nodig?

Jouw ervaring is onmisbaar om dit goed te krijgen. We starten met twee participatiemomenten en nodigen je uit om je ervaringsdeskundigheid in te brengen.
De resultaten van elke participatiestap worden in de mobiliteitsraad besproken. En we publiceren op onze website een verslag zodat wie er niet bij kon zijn, toch kan blijven volgen.

Doe mee op 22 juni 2021 om 19.30 uur, theaterzaal GC Felix Sohie: netwerk FIETS

Op het programma:

 • Wat is een kwaliteitsvol fietsnetwerk?
 • Voorstel van netwerk, routes en fietsbare wijken
 • Samen netwerk bespreken en aanpassingen voorstellen
 • Samen knelpunten inventariseren

Doe mee op 23 juni 2021 om 19.30 uur, theaterzaal GC Felix Sohie: netwerk VOETGANGERS

Op het programma:

 • Wat is een kwaliteitsvol voetgangersnetwerk?
 • Aanzet netwerk van en naar centrum en scholen
 • Samen meest gebruikte of meest aangewezen routes selecteren
 • Samen knelpunten inventariseren

De plaatsen zijn beperkt! Schrijf je ten laatste op 20 juni in via technischedienst@hoeilaart.be of tel. 02 658 28 72. Vermeld bij je inschrijving of je inschrijft voor 22 en/of 23 juni.

Vertel het verder