Bevraging 'Veiligheidsmonitor'

Vanaf half september kunnen ook een aantal Hoeilanders de Veiligheidsmonitor, een grote bevolkingsbevraging, in hun bus verwachten. In deze bevraging komen verschillende thema’s zoals onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden aan bod.

De Federale Politie zet samen met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de lokale politie de Veiligheidsmonitor op poten. Hiervoor selecteerden ze via een toevalssteekproef 400.000 personen, waaronder ook enkele Hoeilanders. Deelnemen is niet moet moeilijk, de bevraging kan worden ingevuld online of op papier.

De resultaten die begin 2022 verwacht worden, worden gebruikt bij de uitwerking van het veiligheidsbeleid van de gemeenten.

 

Vertel het verder