Bewakingscamera's om het veilig te houden

01-06-2021 - Lokaal bestuur Hoeilaart is van plan om in en rond het GC Felix Sohie, op de parking van het gemeentehuis en op de zorgsite Den Dumberg vaste bewakingscamera’s te hangen. Op 31 mei 2021 adviseerde de gemeenteraad het voorstel positief en keurde het reglement terzake goed.

Met deze bewakingscamera’s wil het lokaal bestuur ervoor zorgen dat het veilig blijft in Hoeilaart en dat niemand zich hier onveilig hoeft te voelen.
Naast het afschrikkingseffect van dergelijke camera’s, kan de politie dankzij de camera’s binnenkort over beelden beschikken wanneer zich in en rond het GC Felix Sohie en op de parking van het gemeentehuis overlast, vandalisme of andere strafbare feiten voordoen waarvoor zij ingeschakeld wordt.
Aan de hand van de beelden kan de politie potentiële misdrijven registreren en daders identificeren. De beelden zullen ook gebruikt kunnen worden als bewijslast tegen de daders in de rechtbank.

Bescherming van de gefilmde personen

De camerabeelden worden niet in real time bekeken. Het reglement bepaalt dat ze 30 dagen bewaard worden en enkel geconsulteerd worden door of in het bijzijn van de politie, en steeds op aanvraag van de politie.
Het reglement voorziet ook dat de gefilmde personen recht op toegang tot de beelden hebben (cfr. Camerawet van 30.07.2018). Hoe kunnen ze dat aanvragen?

  • De gefilmde persoon richt via het online formulier zijn verzoek tot de verwerkings-verantwoordelijke, Bram Wouters, algemeen directeur van gemeente en OCMW Hoeilaart.
  • Het verzoek moet voldoende gedetailleerde aanwijzingen bevatten om de betrokken beelden precies te kunnen lokaliseren.
  • De verwerkingsverantwoordelijke antwoordt de gefilmde persoon binnen een maand na ontvangst van het verzoek.
  • Deze termijn kan met twee maanden verlengd worden, in functie van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken.
  • De beelden die opgevraagd worden, worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de verwerking van het verzoek, eventueel dus langer dan 30 dagen.

Contact en openingsuren

Secretariaat
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 40
E-mailadres: 
secretariaat [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren

Vertel het verder