Bewonersvergadering schoolomgeving Het Groene Dal

Om de veiligheid in de schoolomgeving te verbeteren en het sluipverkeer te weren, wenst het gemeentebestuur met de verschillende stakeholders gerichte gesprekken aan te gaan. Op donderdag 19 september zijn specifiek de bewoners van de ruime omgeving rond basisschool Het Groene Dal aan de beurt. Zij worden om 19 uur in de grote zaal van GC Felix Sohie verwacht.

De gemeente wil met de bewoners van gedachten wisselen over het voorontwerp van de herinrichting van de omgeving rond basisschool Het Groene Dal en de daarmee samenhangende verkeersinrichting. Deze voorstellen werden al een eerste maal toegelicht op de infovergadering van 25 juni en zijn te vinden op www.hoeilaart.be/participatieproject-herinrichting-schoolomgeving.

Na deze gesprekken wil de gemeente tot een consensus komen voor het opstarten van een proefopstelling vanaf 14 oktober 2019.

In een volgende stap zal de hele schoolomgeving onder de loep genomen worden en zullen ook de buurtbewoners van de Sint-Clemensschool betrokken worden.

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren

Vertel het verder