Buitenschoolse activiteiten mogelijk in schoolbubbels

22.09.2021 - Buitenschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan 12 kunnen toch, op voorwaarde dat de kinderen binnen hun schoolbubbel blijven.

In overleg met de scholen en het CLB volgt het gemeentebestuur de coronacijfers van Hoeilaart op de voet en kunnen de maatregelen aangepast worden. Het gemeentebestuur versoepelt de beslissing van gisteren en laat buitenschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar toe, zowel binnen als buiten, op voorwaarde dat de kinderen binnen hun schoolbubbel blijven

Sportclubs, jeugdbewegingen, de muziekacademie en andere organisatoren van naschoolse activiteiten kunnen er dus zelf voor kiezen om hun activiteiten zodanig te organiseren dat de kinderen binnen hun schoolbubbel blijven, of om hun activiteiten tijdelijk niet te laten doorgaan. Belangrijk is dat de kinderen van de twee Hoeilaartse scholen niet met elkaar en met andere kinderen vermengd geraken. Dat geldt ook voor verjaardagsfeestjes en andere samenkomsten.

Met deze versoepeling wil het college niet alleen de coronacijfers onder controle houden, maar ook de impact van de cijfers op de kinderen zo beperkt mogelijk houden.

Het is de bedoeling deze maatregel tot en met de evaluatie op 1 oktober aan te houden.

Vertel het verder