Captatieverbod door droogte

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor, bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van waterlopen snel dalen. De toestand van de ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin beschermde habitats, vegetaties of soorten voorkomen. Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16 juli 2019 een captatieverbod geadviseerd (onttrekken van water door landbouwers en bedrijven) in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen. Op basis van dit advies heeft de provinciegouverneur besloten om vanaf 19 juli 2019 een captatieverbod in te stellen op alle waterlopen in Vlaams-Brabant (behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde).

Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water en niet essentiële toepassingen, zoals het besproeien van gazons, te vermijden.

Meer info over het captatieverbod vind je hier.

Vertel het verder