Contactberoepen gaan open

Op maandag 18 mei mogen de contactberoepen, zoals de kappers, schoonheidsspecialisten en nagelstylisten opstarten. Dat gaat gepaard met de nodige maatregelen.

 • Klanten worden enkel op afspraak ontvangen.
 • De klanten wachten buiten de inrichting tot het moment van de afspraak.
 • De klanten hebben geen toegang tot de wachtzalen en de toiletten (behalve in noodgevallen).
 • Er wordt slechts 1 klant per 10 vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte ontvangen. Indien echter de voor de klant toegankelijk vloeroppervlakte kleiner is dan 20 vierkante meter, mag meer dan één klant de ruimte betreden, zolang een afstand van 1,5 meter tussen klanten kan worden gewaarborgd, met een maximum van 2 klanten.
 • Er wordt geen drank of voeding geserveerd.
 • De toepassing van de social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, moet steeds gerespecteerd worden.
 • Tussen elke werkpost moet er minimum 1,5 m meter zijn. In de mate van het mogelijke werkt elk personeelslid in tegenovergestelde richting.
 • De werkzones, de werkinstrumenten en het materiaal dat in contact komt met de klant worden na elke dienstlevering aan een klant schoongemaakt.
 • De verplaatsingen van de klanten binnen de inrichting worden zo georganiseerd om elk contact in alle omstandigheden tot een minimum te beperken.
 • Er worden geen individuele ventilatoren gebruikt.
 • Het dragen van een mondmasker binnen de inrichting is verplicht voor het personeel en voor de klant. Een klant mag het mondmasker enkel afnemen voor een specifieke gelaatsbehandeling en enkel gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
 • Gel voor handhygiëne wordt ter beschikking gesteld aan de ingang van en op verschillende plaatsen binnen de inrichting.
 • Het personeel wast de handen voorafgaand aan de behandeling van een nieuwe klant.
 • Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd cash zoveel mogelijk.
 • De kapperszaken mogen in principe slechts 1 klant per 10 vierkante meter ontvangen. Het is evenwel mogelijk van deze regel af te wijken op voorwaarde dat er beschermingsschermen in plexiglas worden geplaatst tussen de werkposten en dat de afstand van 1,5 meter tussen de klanten verzekerd wordt.

Contact en openingsuren

Dienst Lokale Economie
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 57
E-mailadres: 
lokaleeconomie [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.

Vertel het verder