Coronamaatregelen gelden ook buiten!

Bij het goede weer van de laatste dagen merkt de politie dat veel mensen samen zijn op publieke plaatsen zoals het gemeentepark, speelplein Mariën en rond het sport- en jeugdcentrum.

De politie wijst erop dat bij buitenactiviteiten, op deze en andere plekken, altijd gevolg moet worden gegeven aan de ministeriële maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

Een individuele fysieke activiteit mag enkel beoefend worden met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens met dezelfde vriend. Dat alles met respect van 1,5 meter afstand tussen elke persoon, behalve bij familieleden die onder hetzelfde dak wonen.

Voor wat betreft buitenactiviteiten zijn enkel fiets-, wandel- en looptochten toegelaten. Begeef je na de activiteit terug naar huis!

De politie heeft van de minister de opdracht gekregen strikt op te treden tegen overtreders. Deze boete bedraagt bij een eerste overtreding 250 euro.

Wil je weten wat mag (en niet mag) tijdens deze coronacrisis? Je leest er alles over op https://www.info-coronavirus.be

Vertel het verder