Coronavirus: Wat kan je zelf doen?

Iedereen kan een bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus, om de verspreiding van het virus te vertragen en de kwetsbare personen te beschermen. Goede hygiëne en overal voldoende afstand van elkaar houden zijn uiterst belangrijk.

Goede hygiëne!

  • Blijf thuis als je ziek bent.
  • Was regelmatig je handen.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Nog meer tips om verspreiding te vertragen

  • Blijf zoveel mogelijk thuis ('Blijf in je kot').
  • Hou 1,5 meter afstand van elkaar als je buiten komt, ook in winkels en wachtrijen ('social distance').
  • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen.
  • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
  • Contact tussen kinderen en ouderen is af te raden. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden.
  • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn.

Meer info: www.info-coronavirus.be

Vertel het verder